05 okt 2016 20:36

05 okt 2016 20:36

Skövdeelever grillade makthavare

SKÖVDE: Västerhöjdselever deltog i konferensen Global goals forum

Gymnasieelever från hela landet satte press på makthavare med frågor om globala mål. Globala mål konferensen i Stockholm arrangeras av Sida, UD och We change, syftet är att engagera unga för arbetet med en hållbar utveckling och påverka samhällsutvecklingen.

We change kallas den stora satsningen på gymnasieelever runt om i landet för att väcka intresse för en hållbar utveckling. Under våren fick gymnasieskolorna i Skövde besök, och 500 elever bänkade sig i Kulturhuset för att ta del av en inspirerande föreläsning och workshop. Det handlade bland annat om hur man kan engagera sig i framtidsfrågor och hållbar utveckling.

Under onsdagen var sju elever från Västerhöjdsgymnasiet på plats i Stockholm, tillsammans med representanter från Skövde kommun och ungdomsforum besökte de konferensen. Elever från hela landet var inbjudna till den internationella konferensen Global goals forum. Mötet arrangeras av We change, Sida och Utrikesdepartementet.

Frågor

Genom FN vill man uppnå flera globala mål för att lösa frågor om bland annat klimat, fattigdom och jämställdhet. För att kunna nå dit menar arrangören att man måste samla och inkludera de unga i arbetet.

Under onsdagen fick ungdomarna grilla makthavare med sina frågor. De som blev utfrågade var miljöminister Karolina Skog, samt företrädare för större företag, Ikea, Forte, Eon och Seb.

– Vi är väldigt nöjda med dagen och alla känner sig peppade att gå vidare med att jobba med de här frågorna, säger Susanne Sandgren, barn- och ungdomsstrateg i Skövde kommun.

– Vi har lyssnat till många inspirerande personer och allra bäst var Clara Henry, det har varit en jättebra dag, berättar Västerhöjdseleven Cecilia Bergh.

We change kallas den stora satsningen på gymnasieelever runt om i landet för att väcka intresse för en hållbar utveckling. Under våren fick gymnasieskolorna i Skövde besök, och 500 elever bänkade sig i Kulturhuset för att ta del av en inspirerande föreläsning och workshop. Det handlade bland annat om hur man kan engagera sig i framtidsfrågor och hållbar utveckling.

Under onsdagen var sju elever från Västerhöjdsgymnasiet på plats i Stockholm, tillsammans med representanter från Skövde kommun och ungdomsforum besökte de konferensen. Elever från hela landet var inbjudna till den internationella konferensen Global goals forum. Mötet arrangeras av We change, Sida och Utrikesdepartementet.

Frågor

Genom FN vill man uppnå flera globala mål för att lösa frågor om bland annat klimat, fattigdom och jämställdhet. För att kunna nå dit menar arrangören att man måste samla och inkludera de unga i arbetet.

Under onsdagen fick ungdomarna grilla makthavare med sina frågor. De som blev utfrågade var miljöminister Karolina Skog, samt företrädare för större företag, Ikea, Forte, Eon och Seb.

– Vi är väldigt nöjda med dagen och alla känner sig peppade att gå vidare med att jobba med de här frågorna, säger Susanne Sandgren, barn- och ungdomsstrateg i Skövde kommun.

– Vi har lyssnat till många inspirerande personer och allra bäst var Clara Henry, det har varit en jättebra dag, berättar Västerhöjdseleven Cecilia Bergh.