05 okt 2016 16:54

05 okt 2016 16:54

Stigande sjukfrånvaro blir allt dyrare

SKÖVDE: ”En ond spiral som vi måste bryta”

Sjukfrånvaron inom den kommunala omsorgen fortsätter att stiga.
– En ond spiral som vi måste bryta, säger controllern Lena Persson.

Vård- och omsorgssektorn har den högsta sjukfrånvaron i den kommunala organisationen och den har fortsatt stiga under flera år trots åtgärder.

– Den är på 10–11 procent, men i nivå med andra kommuner, säger sektorschefen Per Granath.

Sektorn kommer att få ett extra tillskott på en miljon kronor från kommunstyrelsen för att arbeta med åtgärder. Pengarna ska inte direkt användas till lönekostnader utan till att långsiktigt stabilisera bemanningssystemen och minska sjukfrånvaron.

Strukturproblem

Lena Persson säger att sjukfrånvaron under de senaste åren blivit ett strukturellt problem som påverkar hela organisationen. Frånvaron driver på sjuklönekostnaderna och kräver övertid av personalen. De som inte är sjuka belastas ytterligare vilket i sin tur kan innebära flera sjukskrivningar.

Fram till och med augusti 2016 är sektorns sjuklönekostnader sju miljoner kronor, vilket är två miljoner högre än 2014.

– Situationen är stressande för personalen, säger nämndens ordförande Theres Sahlström (M).

Nämnden godkände tertialrapporten vid tisdagens sammanträde. Prognosen för helåret visar på ett underskott på 9,4 miljoner kronor vilket är i linje med tidigare prognoser.

Orsaker är att Kommunals löneavtal blev högre än budgeterat och att hemtjänstorganisationen är för dyr. I det senare fallet genomförs en åtgärdsplan samtidigt som den får en utökad ram 2017.

Ett växande problem är att Försäkringskassan inte räknar upp ersättningen för personlig assistans fullt ut vilket innebär ett underskott på 2,5 miljoner kronor.

Vård- och omsorgssektorn har den högsta sjukfrånvaron i den kommunala organisationen och den har fortsatt stiga under flera år trots åtgärder.

– Den är på 10–11 procent, men i nivå med andra kommuner, säger sektorschefen Per Granath.

Sektorn kommer att få ett extra tillskott på en miljon kronor från kommunstyrelsen för att arbeta med åtgärder. Pengarna ska inte direkt användas till lönekostnader utan till att långsiktigt stabilisera bemanningssystemen och minska sjukfrånvaron.

Strukturproblem

Lena Persson säger att sjukfrånvaron under de senaste åren blivit ett strukturellt problem som påverkar hela organisationen. Frånvaron driver på sjuklönekostnaderna och kräver övertid av personalen. De som inte är sjuka belastas ytterligare vilket i sin tur kan innebära flera sjukskrivningar.

Fram till och med augusti 2016 är sektorns sjuklönekostnader sju miljoner kronor, vilket är två miljoner högre än 2014.

– Situationen är stressande för personalen, säger nämndens ordförande Theres Sahlström (M).

Nämnden godkände tertialrapporten vid tisdagens sammanträde. Prognosen för helåret visar på ett underskott på 9,4 miljoner kronor vilket är i linje med tidigare prognoser.

Orsaker är att Kommunals löneavtal blev högre än budgeterat och att hemtjänstorganisationen är för dyr. I det senare fallet genomförs en åtgärdsplan samtidigt som den får en utökad ram 2017.

Ett växande problem är att Försäkringskassan inte räknar upp ersättningen för personlig assistans fullt ut vilket innebär ett underskott på 2,5 miljoner kronor.