06 okt 2016 18:11

06 okt 2016 18:11

Anhörigdagen vill locka fler anhöriga

SKÖVDE: Nationella anhörigdagen uppmärksammad i Skövde

Den 6 oktober varje år uppmärksammas anhöriga till de som är gamla, sjuka, eller handikappade. Den särskilda dagen syftar till att ge stöd och inspiration till dem som har en sjuk släkting eller familjemedlem. I Skövde firades dagen i Kyrkans hus med utställningar, fika och allsång samt föredrag av Katarina Hultling.

I Skövde finns det drygt 7 000 personer som kan räknas som anhörig till någon som är sjuk, gammal, eller har en funktionsnedsättning. Den 6 oktober uppmärksammas de som är anhöriga i hela landet, man räknar med att det finns cirka 1,3 miljoner människor i Sverige som på ett eller annat sätt är anhörig till någon med sjukdom eller funktionsnedsättning.

– Vi är fem personer som arbetar heltid med dessa frågor i Skövde kommun, berättar Elisabeth Isaksson som är enhetschef för anhörigstödsverksamheten i Skövde. Vi vill gärna få flera nya anhöriga till oss, vi ser att en del anhöriga blir sjukskrivna när påfrestningen blir för stor och man inte orkar.

Anhörigstödet kan erbjuda flera olika insatser för den anhörige. Man kan få enskilda samtal, eller råd om hur man söker hjälp inom sektorn vård och omsorg, men även anhörigkafé och förläsningar erbjuds.

Till Kyrkans hus var nio föreningar inbjudna som visade upp sin verksamhet i olika montrar, det bjöds in till allsång och Mats Löving kåserade. Dagen avslutades med att Katarina Hultling talade om vikten att ta vara på livet och att känna livsglädje.

I Skövde finns det drygt 7 000 personer som kan räknas som anhörig till någon som är sjuk, gammal, eller har en funktionsnedsättning. Den 6 oktober uppmärksammas de som är anhöriga i hela landet, man räknar med att det finns cirka 1,3 miljoner människor i Sverige som på ett eller annat sätt är anhörig till någon med sjukdom eller funktionsnedsättning.

– Vi är fem personer som arbetar heltid med dessa frågor i Skövde kommun, berättar Elisabeth Isaksson som är enhetschef för anhörigstödsverksamheten i Skövde. Vi vill gärna få flera nya anhöriga till oss, vi ser att en del anhöriga blir sjukskrivna när påfrestningen blir för stor och man inte orkar.

Anhörigstödet kan erbjuda flera olika insatser för den anhörige. Man kan få enskilda samtal, eller råd om hur man söker hjälp inom sektorn vård och omsorg, men även anhörigkafé och förläsningar erbjuds.

Till Kyrkans hus var nio föreningar inbjudna som visade upp sin verksamhet i olika montrar, det bjöds in till allsång och Mats Löving kåserade. Dagen avslutades med att Katarina Hultling talade om vikten att ta vara på livet och att känna livsglädje.