06 okt 2016 09:11

06 okt 2016 09:11

Drivbänken kan få ett nytt liv

SKÖVDE

Skövde kommun är intresserade av Drivbänken och ska undersöka om huset är i ett sådant skick att det går att återanvända.

Ett nytt stort kontorshus, Pergolan, ska byggas i Gothia science park, det rapporterade SLA i onsdags.

Dåtidens krav

På den platsen står sedan ett antal år den provisoriska kontorsbyggnaden Drivbänken som var tänkt att tas bort redan då Portalen stod klar. Men även Drivbänken behövdes då för att fylla behovet av kontor.

När Pergolan blir klar ska Drivbänken inte finnas kvar på området och Skövde kommun visar nu intresse för huset.

– Vi tittar på paviljongen för att se om den är i ett sådant tekniskt skick att den går att återanvända, säger Ingemar Linusson, fastighetschef i Skövde kommun.

Exakt vad huset eventuellt skulle kunna användas till är inte klart. Det kräver i vilket fall som helst en ombyggnad.

– Det byggdes för tio, femton år sedan med den tidens energikrav. Vi får se om det finns ekonomi i att bygga om det till nutidens krav och sedan verksamhetsanpassa det.

Pengarna bestämmer

– Det skulle kunna bli ett evakueringshus för en förskola, eller kanske bostäder. Det beror på vad ombyggnaden kostar.

Ingemar Linusson kan i dag inte säga något om husets skick.

– Jag har bara sett det från utsidan när jag har passerat det i andra ärenden.

Ett nytt stort kontorshus, Pergolan, ska byggas i Gothia science park, det rapporterade SLA i onsdags.

Dåtidens krav

På den platsen står sedan ett antal år den provisoriska kontorsbyggnaden Drivbänken som var tänkt att tas bort redan då Portalen stod klar. Men även Drivbänken behövdes då för att fylla behovet av kontor.

När Pergolan blir klar ska Drivbänken inte finnas kvar på området och Skövde kommun visar nu intresse för huset.

– Vi tittar på paviljongen för att se om den är i ett sådant tekniskt skick att den går att återanvända, säger Ingemar Linusson, fastighetschef i Skövde kommun.

Exakt vad huset eventuellt skulle kunna användas till är inte klart. Det kräver i vilket fall som helst en ombyggnad.

– Det byggdes för tio, femton år sedan med den tidens energikrav. Vi får se om det finns ekonomi i att bygga om det till nutidens krav och sedan verksamhetsanpassa det.

Pengarna bestämmer

– Det skulle kunna bli ett evakueringshus för en förskola, eller kanske bostäder. Det beror på vad ombyggnaden kostar.

Ingemar Linusson kan i dag inte säga något om husets skick.

– Jag har bara sett det från utsidan när jag har passerat det i andra ärenden.