06 okt 2016 06:00

06 okt 2016 06:00

Fasaden på Våmbs kyrka vittrar sönder

SKÖVDE

Fasaden på Våmbs kyrka måste renoveras och man gör det i etapper. Tornet är först ut.
– Cementputsen i fogarna är för hård. Fukten tar sig in, fryser och gör så att kalkstenen vittrar sönder, säger Ywonne Lilja, konsult på Ritningen arkitektbyrå.

Ju närmare man kommer kyrkan, desto tydligare framträder skadorna på fasaden.

Den södra sidan, där solen ligger på, är särskilt utsatt. Men fukt och kyla är de stora bovarna i det här dramat.

Lokal puts

– Nu är det torrt men under exempelvis vårvintern, när det töar och fryser, töar och fryser, så påverkar det kalkstenen. Cementputsen i fogarna är för hård. Fukten tar sig in, fryser och gör så att kalkstenen vittrar sönder, säger Ywonne Lilja, konsult på Ritningen arkitektbyrå.

Ywonne uppmärksammade problemet 2010 när hon gjorde vård- och underhållsplanen för kyrkan.

Hon tycker att det är bra att hon har fått lång tid på sig för att göra i ordning och studera provytorna med den nya kalkputsen som ska läggas i fogarna vid renoveringen.

En av provytorna är putsad med en lokal produkt.

– Dacapo i Mariestad bränner kalk från Kinnekulle och det är mycket intressant, säger Ywonne.

Jan Thiberg, enhetschef för fastigheter inom Svenska kyrkan i Skövde, tycker att det skulle vara en katastrof om kyrkan skulle vittra sönder.

Unik kyrka

– Det är en unik kyrka och vi måste utföra det här jobbet innan det blir för allvarligt.

– Kyrkan faller inte sönder helt, så stora problem är det inte. Men varje år ser man mer och mer kalkbitar här på marken, säger Ywonne.

Som SLA tidigare rapporterat betalar Skara stift ut 1 326 000 kronor i kyrkoantikvarisk ersättning till tornets renovering.

Skövde församling betalar resten och det totala priset för tornet är cirka 1,8 miljoner kronor.

– På sikt ska vi renovera hela kyrkan, men det blir i etapper, säger Jan.

Ju närmare man kommer kyrkan, desto tydligare framträder skadorna på fasaden.

Den södra sidan, där solen ligger på, är särskilt utsatt. Men fukt och kyla är de stora bovarna i det här dramat.

Lokal puts

– Nu är det torrt men under exempelvis vårvintern, när det töar och fryser, töar och fryser, så påverkar det kalkstenen. Cementputsen i fogarna är för hård. Fukten tar sig in, fryser och gör så att kalkstenen vittrar sönder, säger Ywonne Lilja, konsult på Ritningen arkitektbyrå.

Ywonne uppmärksammade problemet 2010 när hon gjorde vård- och underhållsplanen för kyrkan.

Hon tycker att det är bra att hon har fått lång tid på sig för att göra i ordning och studera provytorna med den nya kalkputsen som ska läggas i fogarna vid renoveringen.

En av provytorna är putsad med en lokal produkt.

– Dacapo i Mariestad bränner kalk från Kinnekulle och det är mycket intressant, säger Ywonne.

Jan Thiberg, enhetschef för fastigheter inom Svenska kyrkan i Skövde, tycker att det skulle vara en katastrof om kyrkan skulle vittra sönder.

Unik kyrka

– Det är en unik kyrka och vi måste utföra det här jobbet innan det blir för allvarligt.

– Kyrkan faller inte sönder helt, så stora problem är det inte. Men varje år ser man mer och mer kalkbitar här på marken, säger Ywonne.

Som SLA tidigare rapporterat betalar Skara stift ut 1 326 000 kronor i kyrkoantikvarisk ersättning till tornets renovering.

Skövde församling betalar resten och det totala priset för tornet är cirka 1,8 miljoner kronor.

– På sikt ska vi renovera hela kyrkan, men det blir i etapper, säger Jan.