06 okt 2016 15:48

06 okt 2016 15:48

Klart när Cementadomen kommer

SKÖVDE: Bolaget får inte börja sina förberedelser

Det blir sex veckors spänd väntan på domen för parterna i Cementamålet. På torsdagen avslutades förhandlingen vid Mark- och miljööverdomstolen.

Ordföranden, hovrättsrådet Anna Tiberg, avslutade den tre dagar långa förhandlingen på Billingenhus inklusive syn i Våmbsdalen vid 15-tiden.

Beskedet var tydligt: domen kommer att meddelas den 17 november klockan 11.00.

Även beskedet i inhibitionsfrågan dröjer tills dess. Cementa vill inleda sitt arbete med förberedelser inför den kommande utvidgningen av täkten så fort som möjligt.

Där har MÖD tidigare sagt nej med hänvisning till den nya prövningen. Det beslutet ligger fast tills att domen kommer den 17 november.

Ordföranden, hovrättsrådet Anna Tiberg, avslutade den tre dagar långa förhandlingen på Billingenhus inklusive syn i Våmbsdalen vid 15-tiden.

Beskedet var tydligt: domen kommer att meddelas den 17 november klockan 11.00.

Även beskedet i inhibitionsfrågan dröjer tills dess. Cementa vill inleda sitt arbete med förberedelser inför den kommande utvidgningen av täkten så fort som möjligt.

Där har MÖD tidigare sagt nej med hänvisning till den nya prövningen. Det beslutet ligger fast tills att domen kommer den 17 november.