06 okt 2016 06:00

06 okt 2016 06:00

Ny lön – så mycket tjänar kommunalråden

Grattis Skövdes kommunalråd.
Nu kommer löneförhöjningen.

73 370 kronor. Så mycket får kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) i månadslön från den första november.

Kommunalrådskollegorna Leif Walterum (C) och Marie Ekman (S) får nöja sig med 63 800 kronor var i månaden.

Kommunalrådens löner är kopplade till riksdagsledamöternas. Walterum och Ekman tjänar därmed lika mycket som Monica Green (S), Ulrika Carlsson (C) och de andra beslutsfattarna på Helgeandsholmen i Stockholm.

115 procent

”I de överväganden som legat till grund för beslutet har nämnden beaktat de löneförändringar under 2016 som ägt rum på arbetsmarknaden”, skriver riksdagens arvodesnämnd i ett pressmeddelande.

Kommunstyrelsens ordförande, alltså Jonsson, har dock 115 procent av en riksdagsledamots lön.

Samma höjning

Katarina Jonsson låg 2014 på 34:e plats på listan över bäst betalda kommunstyrelseordföranden i Sverige – drygt 50 000 kronor efter sin motsvarighet i Stockholm som toppade.

Kommunalråden i Skövde tjänar betydligt bättre än de allra flesta av oss. Men årets höjning ligger på runt 2,2 procent – vilket också var industrins riktmärke i vårens lönerörelse.

Halv riksdagslön

De heltidsarvoderade politikerna får inga ytterligare ersättningar för uppdrag i diverse styrelser, beredningar och nämnder. Undantaget är uppdraget som ordförande i Skaraborgs kommunalförbund.

Det är Katarina Jonsson som är det och för det får hon 4 500 kronor om året (0,1 prisbasbelopp, betalas av Skövde).

Fler ersättningar:

Ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott får 50 procent av det nya riksdagsarvodet, det vill säga 31 930 kronor.

Ordföranden, förste vice ordföranden och andra vice ordföranden i styrelser och nämnder har mellan knappt 10 och drygt 30 procent av riksdagslönen.

Ledamöter i kommunfullmäktige och ledamöter i de kommunala bolagen får mellan fem och 10 procent.

73 370 kronor. Så mycket får kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) i månadslön från den första november.

Kommunalrådskollegorna Leif Walterum (C) och Marie Ekman (S) får nöja sig med 63 800 kronor var i månaden.

Kommunalrådens löner är kopplade till riksdagsledamöternas. Walterum och Ekman tjänar därmed lika mycket som Monica Green (S), Ulrika Carlsson (C) och de andra beslutsfattarna på Helgeandsholmen i Stockholm.

115 procent

”I de överväganden som legat till grund för beslutet har nämnden beaktat de löneförändringar under 2016 som ägt rum på arbetsmarknaden”, skriver riksdagens arvodesnämnd i ett pressmeddelande.

Kommunstyrelsens ordförande, alltså Jonsson, har dock 115 procent av en riksdagsledamots lön.

Samma höjning

Katarina Jonsson låg 2014 på 34:e plats på listan över bäst betalda kommunstyrelseordföranden i Sverige – drygt 50 000 kronor efter sin motsvarighet i Stockholm som toppade.

Kommunalråden i Skövde tjänar betydligt bättre än de allra flesta av oss. Men årets höjning ligger på runt 2,2 procent – vilket också var industrins riktmärke i vårens lönerörelse.

Halv riksdagslön

De heltidsarvoderade politikerna får inga ytterligare ersättningar för uppdrag i diverse styrelser, beredningar och nämnder. Undantaget är uppdraget som ordförande i Skaraborgs kommunalförbund.

Det är Katarina Jonsson som är det och för det får hon 4 500 kronor om året (0,1 prisbasbelopp, betalas av Skövde).

Fler ersättningar:

Ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott får 50 procent av det nya riksdagsarvodet, det vill säga 31 930 kronor.

Ordföranden, förste vice ordföranden och andra vice ordföranden i styrelser och nämnder har mellan knappt 10 och drygt 30 procent av riksdagslönen.

Ledamöter i kommunfullmäktige och ledamöter i de kommunala bolagen får mellan fem och 10 procent.