06 okt 2016 10:11

06 okt 2016 15:49

Sista dagen i Cementa-målet

SKÖVDE: Domstolen går syn i Våmbsdalen

Under Cementaförhandlingarna lämnade domstolen förhandlingssalen för att ta sig ut i naturen på torsdagsförmiddagen.
Det gav ledamöterna från Mark- och miljööverdomstolen en möjlighet att se området på plats.

I buss skjutsades delegationen från Cementa och motståndarna. Till skillnad från de tidigare huvudförhandlingarna höll sig de fem representanterna för domstolen med egen bil.

Rätten började dagen med att titta på det Natura 2000-område söder om riksväg 49 som påverkas av det förändringar i vattenflödena som täktens utökning väntas innebära.

Sedan gick synen vidare upp längs Nordbillingen. Cementas representanter visade den nya sträckningen för Billingeleden och Hållsdammsbäcken som båda ska ledas om utanför det framtida täktområdet.

Här tryckte Cementa på att man i framtiden försöker kompensera för delar av de naturvärden – bland annat lövskog – som försvinner med täkten.

De som är motståndare till att bolaget får tillstånd för att utöka täkten använde synen till att peka på de värden som finns i natur- och friluftsliv och att de försvinner vid fortsatta brytningar. Bland annat pekade man på att avståndet mellan den framtida brytfrontens nordligaste punkt och Hållsdammens sydligaste spets är en kilometer.

Rättens ordförande, hovrättsrådet Anna Tiberg, säger att dagen varit viktig.

– Synen är en del av vårt beslutunderlag. Det är viktigt att se hur verkligheten ser ut. Man kan få mycket mentala bilder av foton och kartor, men det är vikigt att vara ute för att få en känsla för hur det ser ut i dag och vad som kommer att hända framåt, sade Anna Tiberg till SLA.

Under torsdagseftermiddagen avslutas förhandlingen i Bergasalen på Billingehus.

I buss skjutsades delegationen från Cementa och motståndarna. Till skillnad från de tidigare huvudförhandlingarna höll sig de fem representanterna för domstolen med egen bil.

Rätten började dagen med att titta på det Natura 2000-område söder om riksväg 49 som påverkas av det förändringar i vattenflödena som täktens utökning väntas innebära.

Sedan gick synen vidare upp längs Nordbillingen. Cementas representanter visade den nya sträckningen för Billingeleden och Hållsdammsbäcken som båda ska ledas om utanför det framtida täktområdet.

Här tryckte Cementa på att man i framtiden försöker kompensera för delar av de naturvärden – bland annat lövskog – som försvinner med täkten.

De som är motståndare till att bolaget får tillstånd för att utöka täkten använde synen till att peka på de värden som finns i natur- och friluftsliv och att de försvinner vid fortsatta brytningar. Bland annat pekade man på att avståndet mellan den framtida brytfrontens nordligaste punkt och Hållsdammens sydligaste spets är en kilometer.

Rättens ordförande, hovrättsrådet Anna Tiberg, säger att dagen varit viktig.

– Synen är en del av vårt beslutunderlag. Det är viktigt att se hur verkligheten ser ut. Man kan få mycket mentala bilder av foton och kartor, men det är vikigt att vara ute för att få en känsla för hur det ser ut i dag och vad som kommer att hända framåt, sade Anna Tiberg till SLA.

Under torsdagseftermiddagen avslutas förhandlingen i Bergasalen på Billingehus.