06 okt 2016 06:00

06 okt 2016 06:00

Skövdebostäder vill bygga studentbostäder

NYHETER

Behovet av studentbostäder är stort. Nu har Skövdebostäder gjort ett strategiskt köp av en industrifastighet – men där ska inte byggas studentbostäder.
– Vi vill komma åt fastigheter i centrala Skövde, där studenter vill bo, och måste ha fastigheter att erbjuda verksamheter som finns där idag, säger vd:n Dan Sandén.

Skövdebostäder AB köpte nyligen en industrifastighet i Skultorp, Hene 8:85, belägen öster om Skövdevägen vid Militärvägen. Köpet kallas strategiskt av bolagets vd Dan Sandén.

Attraktiva fastigheter

– Vi måste agera när det dyker upp möjligheter. Köpet kan i förlängningen leda till en möjlighet för oss att få tillgång till attraktiva fastigheter där vi kan bygga studentbostäder

– För att vi ska kunna köpa fastigheter på platser där studenter vill bo, alltså i de centrala delarna av Skövde, måste vi ha något att erbjuda de verksamheter som är där i dag.

Flera alternativ

Mer än så vill Sandén inte säga. Han vill inte peka ut vilka fastigheter man tittar på i dag och som ses som möjliga platser att bygga studentbostäder på.

– I detta skedet tittar vi på flera olika alternativ. Jag kan heller inte i tid ange när vi har något mer konkret att komma med i frågan.

Sandén konstaterar dock att behovet av bostäder i Skövde är oerhört stort – inte minst av studentbostäder.

– Därför kan jag säga att vi vill bygga snarast. Men det handlar om ganska långa resor innan man kan börja bygga, verksamheter ska flyttas, detaljplaner ändras och liknande.

Sandén säger bland annat mot bakgrund av att Skövde har rödlistats i Sveriges Förenade Studentkårers årliga bostadsrapport på grund av bristen på bostäder att det är nödvändigt att agera.

100 bostäder

– Det finns behov av 200 till 300 nya studentbostäder, jag bedömer att det akuta behovet är 100 bostäder. Det kan man ju konstatera när studenter tvingas att sova på liggunderlag i Valhall vid terminsstart.

Sandén utesluter inte att det kan bli aktuellt med fler strategiska fastighetsköp i framtiden.

Skövdebostäder AB köpte nyligen en industrifastighet i Skultorp, Hene 8:85, belägen öster om Skövdevägen vid Militärvägen. Köpet kallas strategiskt av bolagets vd Dan Sandén.

Attraktiva fastigheter

– Vi måste agera när det dyker upp möjligheter. Köpet kan i förlängningen leda till en möjlighet för oss att få tillgång till attraktiva fastigheter där vi kan bygga studentbostäder

– För att vi ska kunna köpa fastigheter på platser där studenter vill bo, alltså i de centrala delarna av Skövde, måste vi ha något att erbjuda de verksamheter som är där i dag.

Flera alternativ

Mer än så vill Sandén inte säga. Han vill inte peka ut vilka fastigheter man tittar på i dag och som ses som möjliga platser att bygga studentbostäder på.

– I detta skedet tittar vi på flera olika alternativ. Jag kan heller inte i tid ange när vi har något mer konkret att komma med i frågan.

Sandén konstaterar dock att behovet av bostäder i Skövde är oerhört stort – inte minst av studentbostäder.

– Därför kan jag säga att vi vill bygga snarast. Men det handlar om ganska långa resor innan man kan börja bygga, verksamheter ska flyttas, detaljplaner ändras och liknande.

Sandén säger bland annat mot bakgrund av att Skövde har rödlistats i Sveriges Förenade Studentkårers årliga bostadsrapport på grund av bristen på bostäder att det är nödvändigt att agera.

100 bostäder

– Det finns behov av 200 till 300 nya studentbostäder, jag bedömer att det akuta behovet är 100 bostäder. Det kan man ju konstatera när studenter tvingas att sova på liggunderlag i Valhall vid terminsstart.

Sandén utesluter inte att det kan bli aktuellt med fler strategiska fastighetsköp i framtiden.