07 okt 2016 06:00

07 okt 2016 06:00

Beskows fönster har återfått glansen

LOCKETORP: Locketorps kyrka har fått en ansiktslyftning

60 år efter att Bo Beskow tillverkade glasmålningarna till Locketorps kyrka är de nu som nya igen. De var i behov av renovering och jobbet gick till glaskonstnären Winfried Baier.

I början av veckan körde Winfried Baier från Tranås och Anders Ek från Norrköping med en ömtålig och värdefull last till Locketorps kyrka.

Det var de stora fönstren med glasmålningar i koret som åter skulle sättas på plats efter renoveringen.

– Det är verkligen skillnad som natt och dag, säger Anders när fönstren är på plats och dagsljuset avslöjar alla skiftningar i färgerna i Bo Beskows konstverk.

Anders har företaget Måleri och fasad i Norrköping och har anlitats av företaget Glaskonst Winfried Baier i mer än 30 år.

– Jag är målare och förgyllare, men här i Locketorp har jag hjälpt till vid monteringen och putsningen, säger Anders.

Använde mikroskop

Själva renoveringen av fönstren är det glaskonstnären Winfried som har gjort.

Han berättar om lager av smuts och damm, och blyinfattningarna som hade blivit deformerade genom årens lopp.

– Fönstren bucklade åt olika håll, det kunde skilja på en och en halv till tre centimeter.

Winfried använde mikroskop för att hitta alla sprickor i blyinfattningarna. De gör att stabiliteten försämras, och är nu lagade. Han har även förstärkt fönstren på utsidan.

– Jag tror inte att de har rengjorts tidigare, och det är värdefullt att behålla originalskicket på de här målningarna av Bo Beskow.

Winfried kommer från Tyskland och utbildade sig inom glaskonst, glasmåleri och blyinfattningar. 1961 började han med den här typen av uppdrag och jobbade några år i Österrike och Schweiz innan han flyttade till Sverige i början av 70-talet.

Har fått bidrag

Winfried vet inte exakt hur många timmar han har lagt på fönstren, men det är många.

– Vi hämtade dem i juni och den största delen av min arbetstid sedan dess har jag lagt på fönstren. I arbetet ingick även att göra rent några fönster från Värings kyrka.

Sören Mårtensson, kyrkogårds- och fastighetschef i Norra Billings pastorat, är mycket nöjd med arbetet.

– Det är stor skillnad och det blev jättefint.

Totalkostnaden för arbetet i Locketorp och Väring hoppas Sören stannar på 310 000 kronor.

– Vi sökte den summan i kyrkoantikvarisk ersättning av stiftet och fick 90 procent, 279 000, beviljade.

I början av veckan körde Winfried Baier från Tranås och Anders Ek från Norrköping med en ömtålig och värdefull last till Locketorps kyrka.

Det var de stora fönstren med glasmålningar i koret som åter skulle sättas på plats efter renoveringen.

– Det är verkligen skillnad som natt och dag, säger Anders när fönstren är på plats och dagsljuset avslöjar alla skiftningar i färgerna i Bo Beskows konstverk.

Anders har företaget Måleri och fasad i Norrköping och har anlitats av företaget Glaskonst Winfried Baier i mer än 30 år.

– Jag är målare och förgyllare, men här i Locketorp har jag hjälpt till vid monteringen och putsningen, säger Anders.

Använde mikroskop

Själva renoveringen av fönstren är det glaskonstnären Winfried som har gjort.

Han berättar om lager av smuts och damm, och blyinfattningarna som hade blivit deformerade genom årens lopp.

– Fönstren bucklade åt olika håll, det kunde skilja på en och en halv till tre centimeter.

Winfried använde mikroskop för att hitta alla sprickor i blyinfattningarna. De gör att stabiliteten försämras, och är nu lagade. Han har även förstärkt fönstren på utsidan.

– Jag tror inte att de har rengjorts tidigare, och det är värdefullt att behålla originalskicket på de här målningarna av Bo Beskow.

Winfried kommer från Tyskland och utbildade sig inom glaskonst, glasmåleri och blyinfattningar. 1961 började han med den här typen av uppdrag och jobbade några år i Österrike och Schweiz innan han flyttade till Sverige i början av 70-talet.

Har fått bidrag

Winfried vet inte exakt hur många timmar han har lagt på fönstren, men det är många.

– Vi hämtade dem i juni och den största delen av min arbetstid sedan dess har jag lagt på fönstren. I arbetet ingick även att göra rent några fönster från Värings kyrka.

Sören Mårtensson, kyrkogårds- och fastighetschef i Norra Billings pastorat, är mycket nöjd med arbetet.

– Det är stor skillnad och det blev jättefint.

Totalkostnaden för arbetet i Locketorp och Väring hoppas Sören stannar på 310 000 kronor.

– Vi sökte den summan i kyrkoantikvarisk ersättning av stiftet och fick 90 procent, 279 000, beviljade.