07 okt 2016 16:36

07 okt 2016 16:36

Fellbrandt blir tf samhällsbyggnadschef

SKÖVDE: Ny tillfällig lösning på kommunal nyckelpost

Samhällsbyggnadschefen Karl Alexandersson får ledigt resten av året för att bygga hus.
Kommundirektören Tomas Fellbrandt tar över hans arbetsuppgifter – men när en permanent tillsättning ska göras vill han inte kommentera.

Chefen för sektor samhällsbyggnad pekas ofta ut som en av Skövde kommuns viktigaste och avgörande för tillväxtframgång. Förra samhällsbyggnadschefen Eva Darolf slutade i juni och ersattes av Karl Alexanderson (tidigare chef för sektor service). Nu försvinner Alexandersson från 17 oktober och året ut.

– Jag har sparat min semester och ledighet för att jobba med mitt eget husbygge året ut, förklarar Alexandersson som bor i Skara kommun.

Kommundirektören Tomas Fellbrandt tar själv över samhällsbyggnadsfrågorna. Han har tidigare sagt att processen med att tillsätta ny samhällsbyggnadschef ska inledas under hösten, men så blir det inte i nuläget.

Alexanderson återvänder till tjänsten i januari, men vad som händer då är inte klart.

– Vi är väldigt nöjda med hur det fungerat med Karl under den här perioden, säger Fellbrandt.

Innebär det att han kan bli aktuell för en långsiktig lösning?

– Det har jag ingen kommentar till just nu, säger Fellbrandt, som heller inte vill säga om eller när tjänsten ska utlysas.

Karl Alexanderson säger att den frågan inte är aktuell för honom just nu.

Finns det risk för att kommunen tappar tempo i de här frågorna nu?

– Det är inte chefen som gör allt och jag har fullt förtroende för att sektorn löser det här. Vi har en trygg organisation i sig där vi fyllt på med ny mark- och exploateringschef, planarkitekter och bygglovsingenjörer, säger Alexandersson.

När det gäller rekryteringen av ny planchef är den i sin slutfas.

Även jobbet som socialchef har en tillförordnad lösning i Lena Friberg (efter Saeed Ardane). Här pågår en utredning om sektorn ska slås samman med vård och omsorgssektorn eller inte.

– Den ska vara klar innan årsskiftet, säger Fellbrandt.

Chefen för sektor samhällsbyggnad pekas ofta ut som en av Skövde kommuns viktigaste och avgörande för tillväxtframgång. Förra samhällsbyggnadschefen Eva Darolf slutade i juni och ersattes av Karl Alexanderson (tidigare chef för sektor service). Nu försvinner Alexandersson från 17 oktober och året ut.

– Jag har sparat min semester och ledighet för att jobba med mitt eget husbygge året ut, förklarar Alexandersson som bor i Skara kommun.

Kommundirektören Tomas Fellbrandt tar själv över samhällsbyggnadsfrågorna. Han har tidigare sagt att processen med att tillsätta ny samhällsbyggnadschef ska inledas under hösten, men så blir det inte i nuläget.

Alexanderson återvänder till tjänsten i januari, men vad som händer då är inte klart.

– Vi är väldigt nöjda med hur det fungerat med Karl under den här perioden, säger Fellbrandt.

Innebär det att han kan bli aktuell för en långsiktig lösning?

– Det har jag ingen kommentar till just nu, säger Fellbrandt, som heller inte vill säga om eller när tjänsten ska utlysas.

Karl Alexanderson säger att den frågan inte är aktuell för honom just nu.

Finns det risk för att kommunen tappar tempo i de här frågorna nu?

– Det är inte chefen som gör allt och jag har fullt förtroende för att sektorn löser det här. Vi har en trygg organisation i sig där vi fyllt på med ny mark- och exploateringschef, planarkitekter och bygglovsingenjörer, säger Alexandersson.

När det gäller rekryteringen av ny planchef är den i sin slutfas.

Även jobbet som socialchef har en tillförordnad lösning i Lena Friberg (efter Saeed Ardane). Här pågår en utredning om sektorn ska slås samman med vård och omsorgssektorn eller inte.

– Den ska vara klar innan årsskiftet, säger Fellbrandt.