08 okt 2016 06:00

08 okt 2016 06:00

De vill aktivera fler unga

SKÖVDE: Vi Unga drar ut på skolturné

Förbundet Vi Unga vill aktivera fler ungdomar och drar ut på skolturné för att finnas där ungdomarna finns.
– Många ungdomar håller på med saker, det handlar egentligen om att de ska se fördelarna med att ha en förening, säger Tobias Johansson, projektledare från Studieförbundet Vuxenskolan.

Förbundet Vi Unga är Studieförbundet Vuxenskolans fristående barn- och ungdomsorganisation.

– Vi stöttar ungdomar för att få dem att utveckla hobbyer och bli en del i samhället. Man kan starta Vi Unga-föreningar, då jobbar man mycket med demokrati. Det ska vara för unga av unga, berättar Maya Lindvall.

Hon och Robert Karlsson är med i Skövde skateboardförening som enligt Tobias Johansson är Sveriges största Vi Unga-förening. Under ett år, med start i augusti, jobbar de båda i ett Vi Unga-projekt i Skövde och Töreboda (men också andra delar av Skaraborg) med syftet att aktivera fler ungdomar.

Långsiktig plan

– Vi har sökt och fått pengar av MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor). Det här är en fortsättning på ett föregående projekt och det primära är att få fler ungdomar att starta, driva och vara en del av en förening. Det här är en långsiktig plan och det slutar inte med projekten. Men det som är bra med projektpengar är att man kan satsa lite extra utöver den vanliga verksamheten, säger Tobias Johansson.

Samtidigt är projektet ett sätt att föra Vi Unga och Studieförbundet Vuxenskolan närmare varandra, så att de jobbar tillsammans och inte på var sitt håll.

– Det är vi först i Sverige med och det är väldigt intressant. Det är ett sätt att hålla kvar ungdomarna när de blir äldre. Och alla är inte mogna att starta en förening med en gång, då är cirkelverksamhet en jättebra ingång, säger Tobias Johansson.

Startat föreningar

Maya Lindvall och Robert Karlsson har blivit utbildade i såväl Vi Ungas som Studieförbundet Vuxenskolans verksamhet för att kunna hjälpa till.

– Vi har startat en grafittiförening i Skövde, de vill ha en vägg att måla på och då försöker vi hjälpa dem med det. Vi har haft event i skatehallen och då kom även några asylsökande från ett familjehem, de har en cirkel som vi startat upp och de hade bakat, berättar Maya Lindvall.

– Det här är kul, man får träffa mycket folk och hjälpa dem att göra det som de vill göra. Men det handlar inte bara om att starta nya föreningar utan också ta hand om de som startats, säger Robert Karlsson.

Skolturné

Tobias Johansson säger att många inte vet om att de kan starta en förening och få hjälp med det och säger samtidigt att det inte är så svårt eftersom det finns ett startkit. För att ytterligare sprida att möjligheten finns åker de tre ut på en skolturné som startar på Stöpenskolan på måndag.

– För att finnas där ungdomar finns, det är många som inte vet om att vi finns. Vi är ute under oktober och november och fortsätter efter nyår. Många ungdomar håller på med saker, det handlar egentligen om att de ska se fördelarna med att ha en förening. Vi skapar plattformar för att ungdomar ska ha någonstans att vara, skatehallen är ett bra exempel, det är fullt med folk där hela tiden. säger Tobias Johansson.

Ytterst ansvarig för projektet är Jörgen Bolmstad på Studieförbundet Vuxenskolan i Tidaholm.

Förbundet Vi Unga är Studieförbundet Vuxenskolans fristående barn- och ungdomsorganisation.

– Vi stöttar ungdomar för att få dem att utveckla hobbyer och bli en del i samhället. Man kan starta Vi Unga-föreningar, då jobbar man mycket med demokrati. Det ska vara för unga av unga, berättar Maya Lindvall.

Hon och Robert Karlsson är med i Skövde skateboardförening som enligt Tobias Johansson är Sveriges största Vi Unga-förening. Under ett år, med start i augusti, jobbar de båda i ett Vi Unga-projekt i Skövde och Töreboda (men också andra delar av Skaraborg) med syftet att aktivera fler ungdomar.

Långsiktig plan

– Vi har sökt och fått pengar av MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor). Det här är en fortsättning på ett föregående projekt och det primära är att få fler ungdomar att starta, driva och vara en del av en förening. Det här är en långsiktig plan och det slutar inte med projekten. Men det som är bra med projektpengar är att man kan satsa lite extra utöver den vanliga verksamheten, säger Tobias Johansson.

Samtidigt är projektet ett sätt att föra Vi Unga och Studieförbundet Vuxenskolan närmare varandra, så att de jobbar tillsammans och inte på var sitt håll.

– Det är vi först i Sverige med och det är väldigt intressant. Det är ett sätt att hålla kvar ungdomarna när de blir äldre. Och alla är inte mogna att starta en förening med en gång, då är cirkelverksamhet en jättebra ingång, säger Tobias Johansson.

Startat föreningar

Maya Lindvall och Robert Karlsson har blivit utbildade i såväl Vi Ungas som Studieförbundet Vuxenskolans verksamhet för att kunna hjälpa till.

– Vi har startat en grafittiförening i Skövde, de vill ha en vägg att måla på och då försöker vi hjälpa dem med det. Vi har haft event i skatehallen och då kom även några asylsökande från ett familjehem, de har en cirkel som vi startat upp och de hade bakat, berättar Maya Lindvall.

– Det här är kul, man får träffa mycket folk och hjälpa dem att göra det som de vill göra. Men det handlar inte bara om att starta nya föreningar utan också ta hand om de som startats, säger Robert Karlsson.

Skolturné

Tobias Johansson säger att många inte vet om att de kan starta en förening och få hjälp med det och säger samtidigt att det inte är så svårt eftersom det finns ett startkit. För att ytterligare sprida att möjligheten finns åker de tre ut på en skolturné som startar på Stöpenskolan på måndag.

– För att finnas där ungdomar finns, det är många som inte vet om att vi finns. Vi är ute under oktober och november och fortsätter efter nyår. Många ungdomar håller på med saker, det handlar egentligen om att de ska se fördelarna med att ha en förening. Vi skapar plattformar för att ungdomar ska ha någonstans att vara, skatehallen är ett bra exempel, det är fullt med folk där hela tiden. säger Tobias Johansson.

Ytterst ansvarig för projektet är Jörgen Bolmstad på Studieförbundet Vuxenskolan i Tidaholm.