08 okt 2016 06:00

08 okt 2016 06:00

Sigbritt uppfyllde sina mål i Skövde

SKÖVDE: Vill nu ge atlantångaren KTH en ny kurs

– Jag tar med mig den goda andan härifrån. Och jag måste nog komma och hälsa på för att hämta mer!
Sigbritt Karlsson slutar snart som rektor på högskolan och tar nya tag i hemstaden Stockholm, och på KTH.

Det har blivit dags för högskolans rektor Sigbritt Karlsson att gå vidare i karriären. I mitten av november tillträder hon tjänsten som rektor på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, det lärosäte där hon själv studerade och blev professor i polymerteknik.

Undertecknad gjorde en intervju med Sigbritt när hon hade varit rektor i ett halvår för att prata om vad hon ville med Högskolan i Skövde.

Kvalitet viktigt

Nästan sex år senare sitter vi i samma rum och pratar om hur det faktiskt blev.

– Det jag tänkte på då, som var viktigt, det har jag genomfört. Allt har inte gått ända in i mål, men det viktiga är att medarbetarna är intresserade och villiga, och lägger ner ett hårt arbete.

För sex år sedan sa Sigbritt att hon ville fokusera på kvalitetsarbetet, samverkan med andra lärosäten, externa bidrag till forskning samt studentrekrytering och studiedestination Skövde.

Det hon är mest nöjd med är resultatet av kvalitetsarbetet.

– Kvalitetsmedvetenheten är nu fullt ut integrerad, och den kommer att finnas kvar. Utvärderingar visar att vi är i stort sett bäst bland de nyare lärosätena.

– Kvalitetsarbete är en naturlig del av forskningen men var eftersatt när det gällde utbildningarna. Jag började prata om kvalitet, kvalitet, kvalitet, och det har smittat av sig. Eftersom jag är akademiker med lång erfarenhet av forskning, så fanns det också en trovärdighet i det jag sa.

Svårt med bostäder

De externa bidragen till högskolan har ökat, från 51 procent 2010 till 63 procent 2015.

– Vi har ökat vår konkurrenskraft och forskarna har lagt ner ett stort arbete på det här. Som rektor kan jag inte ta åt mig äran men jag har pekat på hur viktigt det är att söka. Jag har ständigt tagit upp frågan och hört efter hur mycket de har sökt.

När det gäller Skövde som studentstad dök det upp försvårande omständigheter som Sigbritt inte hade räknat med.

– När jag kom hit fanns det inga problem med studentbostäder, men nu har vi hamnat på Sveriges förenade studentkårers röda lista. Skövde har inte längre den fördelen av att vara en liten ort där man kan lätt kan hyra eller köpa en bostad.

– Men rekryteringen har gått bra och fler studenter söker sig hit.

Missnöjd minister

Samverkan är också något som kan bockas av på listan, och ett brett samarbete med Högskolan i Borås har inletts.

– Det är viktigt med samarbete, som litet lärosäte har man inte allt. Samarbetet med Borås har blivit fantastiskt bra, med en mängd aktiviteter, forskningspengar och publicitet.

Men det samarbetet hör också ihop med det som Sigbritt tyckte var den jobbigaste händelsen. Den inträffade när hon var ny som rektor.

– Det som har tagit mig mest var påhoppet från politiken, att vi fick höra att vi var värdelösa på allt, och att Jan Björklund (dåvarande utbildningsminister) påpekade vårt låga söktryck och låga kvalitet. Ni ligger längst ner, förklarade han på ett rektorsmöte, och ni kan inte överleva själva.

Sigbritt härsknade till och sa ifrån. I ett inslag i Rapport fick hon möjlighet att kommentera, och var tydlig.

– Jag sa att Björklund var odemokratisk, och han blev inte så nöjd, säger hon med ett litet leende.

– Men en minister kan inte peka ut ett enskilt lärosäte. Det var hans ansvar att skapa förutsättningar och en annan helhetsbild.

Styr den stora båten

Nu är det dags för nästa utmaning. Den 14 november börjar Sigbritt sitt nya jobb som rektor för KTH. Högskolan i Skövde har drygt 500 anställda, och KTH har cirka 5 000. Att det kommer att bli något helt annat än jobbet i Skövde är hon införstådd med.

– Här är ett rektorsbeslut ett beslut, där är det ett inlägg i debatten.

– Jag har tänkt liknelsen roddbåt/atlantångare, men har valt att tänka att det inte är så svårt att styra en atlantångare. Gör man en liten kursändring så går båten stadigt åt det hållet.

Steg mot förändring

Sigbritt berättar att KTH är fullt av duktiga, men också egensinniga, människor. De är uppfostrade på ett gammalt lärosäte där ”jag” är väldigt viktigt. En del av det beror på att delar av lönen endast kommer från externa medel. Det är då lättare att bara se till sitt eget i stället för lojaliteten mot lärosätet.

– Det är jättesvårt att ändra på ett sådant system, men det är nödvändigt att börja ta steg.

– Det finns en förväntan på förändring hos en del. Jag ska ta vara på det och börja med dem.

Det har blivit dags för högskolans rektor Sigbritt Karlsson att gå vidare i karriären. I mitten av november tillträder hon tjänsten som rektor på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, det lärosäte där hon själv studerade och blev professor i polymerteknik.

Undertecknad gjorde en intervju med Sigbritt när hon hade varit rektor i ett halvår för att prata om vad hon ville med Högskolan i Skövde.

Kvalitet viktigt

Nästan sex år senare sitter vi i samma rum och pratar om hur det faktiskt blev.

– Det jag tänkte på då, som var viktigt, det har jag genomfört. Allt har inte gått ända in i mål, men det viktiga är att medarbetarna är intresserade och villiga, och lägger ner ett hårt arbete.

För sex år sedan sa Sigbritt att hon ville fokusera på kvalitetsarbetet, samverkan med andra lärosäten, externa bidrag till forskning samt studentrekrytering och studiedestination Skövde.

Det hon är mest nöjd med är resultatet av kvalitetsarbetet.

– Kvalitetsmedvetenheten är nu fullt ut integrerad, och den kommer att finnas kvar. Utvärderingar visar att vi är i stort sett bäst bland de nyare lärosätena.

– Kvalitetsarbete är en naturlig del av forskningen men var eftersatt när det gällde utbildningarna. Jag började prata om kvalitet, kvalitet, kvalitet, och det har smittat av sig. Eftersom jag är akademiker med lång erfarenhet av forskning, så fanns det också en trovärdighet i det jag sa.

Svårt med bostäder

De externa bidragen till högskolan har ökat, från 51 procent 2010 till 63 procent 2015.

– Vi har ökat vår konkurrenskraft och forskarna har lagt ner ett stort arbete på det här. Som rektor kan jag inte ta åt mig äran men jag har pekat på hur viktigt det är att söka. Jag har ständigt tagit upp frågan och hört efter hur mycket de har sökt.

När det gäller Skövde som studentstad dök det upp försvårande omständigheter som Sigbritt inte hade räknat med.

– När jag kom hit fanns det inga problem med studentbostäder, men nu har vi hamnat på Sveriges förenade studentkårers röda lista. Skövde har inte längre den fördelen av att vara en liten ort där man kan lätt kan hyra eller köpa en bostad.

– Men rekryteringen har gått bra och fler studenter söker sig hit.

Missnöjd minister

Samverkan är också något som kan bockas av på listan, och ett brett samarbete med Högskolan i Borås har inletts.

– Det är viktigt med samarbete, som litet lärosäte har man inte allt. Samarbetet med Borås har blivit fantastiskt bra, med en mängd aktiviteter, forskningspengar och publicitet.

Men det samarbetet hör också ihop med det som Sigbritt tyckte var den jobbigaste händelsen. Den inträffade när hon var ny som rektor.

– Det som har tagit mig mest var påhoppet från politiken, att vi fick höra att vi var värdelösa på allt, och att Jan Björklund (dåvarande utbildningsminister) påpekade vårt låga söktryck och låga kvalitet. Ni ligger längst ner, förklarade han på ett rektorsmöte, och ni kan inte överleva själva.

Sigbritt härsknade till och sa ifrån. I ett inslag i Rapport fick hon möjlighet att kommentera, och var tydlig.

– Jag sa att Björklund var odemokratisk, och han blev inte så nöjd, säger hon med ett litet leende.

– Men en minister kan inte peka ut ett enskilt lärosäte. Det var hans ansvar att skapa förutsättningar och en annan helhetsbild.

Styr den stora båten

Nu är det dags för nästa utmaning. Den 14 november börjar Sigbritt sitt nya jobb som rektor för KTH. Högskolan i Skövde har drygt 500 anställda, och KTH har cirka 5 000. Att det kommer att bli något helt annat än jobbet i Skövde är hon införstådd med.

– Här är ett rektorsbeslut ett beslut, där är det ett inlägg i debatten.

– Jag har tänkt liknelsen roddbåt/atlantångare, men har valt att tänka att det inte är så svårt att styra en atlantångare. Gör man en liten kursändring så går båten stadigt åt det hållet.

Steg mot förändring

Sigbritt berättar att KTH är fullt av duktiga, men också egensinniga, människor. De är uppfostrade på ett gammalt lärosäte där ”jag” är väldigt viktigt. En del av det beror på att delar av lönen endast kommer från externa medel. Det är då lättare att bara se till sitt eget i stället för lojaliteten mot lärosätet.

– Det är jättesvårt att ändra på ett sådant system, men det är nödvändigt att börja ta steg.

– Det finns en förväntan på förändring hos en del. Jag ska ta vara på det och börja med dem.