10 okt 2016 15:24

10 okt 2016 15:24

Skövdebo ersätts för tid i häktet

SKÖVDE: Friades i hovrätten

En Skövdebo får nu ersättning av staten för den tid han var frihetsberövad misstänkt för brott – brott som han senare i friades från i hovrätten.

Skövdebon som är i 60-årsåldern var frihetsberövad som anhållen och häktad hösten 2014.

Han var misstänkt för olaga hot, tillgrepp av fortskaffningsmedel och ringa narkotikabrott.

Han dömdes i Skaraborgs tingsrätt till fyra månaders fängelse för brotten. Men domen överklagades till hovrätten och där blev det en helomvändning.

De allvarligaste åtalspunkterna – olaga hot och tillgrepp av fortskaffningsmedel – som ledde till att han anhölls och häktades ogillades av Göta hovrätt i september förra året.

Han dömdes visserligen för ringa narkotikabrott till 30 dagsböter. Hovrätten förordnade också att påföljden skulle anses till fullo erlagd.

Men mannen hade ändå rätt att begära ersättning för det lidande han hade utsatts för när han var frihetsberövad, han begärde ersättning i enlighet med praxis.

Nu har Justitiekanslern, JK, beslutat att han får drygt 4 500 kronor, varav 1 600 avser ombudskostnader. Detta avser ersättning för tre dagar.

Skövdebon som är i 60-årsåldern var frihetsberövad som anhållen och häktad hösten 2014.

Han var misstänkt för olaga hot, tillgrepp av fortskaffningsmedel och ringa narkotikabrott.

Han dömdes i Skaraborgs tingsrätt till fyra månaders fängelse för brotten. Men domen överklagades till hovrätten och där blev det en helomvändning.

De allvarligaste åtalspunkterna – olaga hot och tillgrepp av fortskaffningsmedel – som ledde till att han anhölls och häktades ogillades av Göta hovrätt i september förra året.

Han dömdes visserligen för ringa narkotikabrott till 30 dagsböter. Hovrätten förordnade också att påföljden skulle anses till fullo erlagd.

Men mannen hade ändå rätt att begära ersättning för det lidande han hade utsatts för när han var frihetsberövad, han begärde ersättning i enlighet med praxis.

Nu har Justitiekanslern, JK, beslutat att han får drygt 4 500 kronor, varav 1 600 avser ombudskostnader. Detta avser ersättning för tre dagar.