11 okt 2016 06:00

11 okt 2016 08:20

Framtidstro när många företag vill låna pengar

EKONOMI: Investeringsplaner i stark konjunktur enligt undersökning

Många företag vill investera och konjunkturen pekar uppåt. Det är konklusionen i Almis nya undersökning.
– Både företag och banker i Skövde vittnar om en framtidstro, säger Sara Wallin VD Almi Väst.

Almi genomför kvartalsvisa undersökningar bland bankchefer i Sverige. I den senaste säger hälften av bankerna uppger att utlåningen till företag ökade under tredje kvartalet. Det är den högsta nivån på fem år.

– Investeringsviljan är stark bland företag i Västsverige just nu samtidigt som bankerna känner att konjunkturen är stark och kan finansiera. Det gynnar hela näringslivet i Skövde, säger Sara Wallin till SLA.

– Många företag bygger för framtiden och framför allt vill många göra olika investeringar kring sina fastigheter.

Positiv inställning

För det kommande kvartalet tror 60 procent av bankcheferna i landet att utlåningen kommer att fortsätta öka. Det är betydligt fler jämfört med mätningen för ett år sedan då 51 procent av de tillfrågade trodde på en fortsatt ökad utlåning.

På ett års sikt har man en ännu mer positiv inställning då närmare 76 procent tror på ökad utlåning.

– Både företag och banker i Skövde vittnar om en framtidstro, säger Sara Wallin.

Bengt Ohlsson som är ordförande i Företagarna Skövde ger en lite annan bild kring utlåningen.

– Vår bild är att många företag upplever att det ofta är svårt att få lån hos bankerna, det är ett av våra större problem, säger han.

– Det har varit så länge och vi har påtalat problemet under flera år. Många vill göra investeringar men då behöver man givetvis kapital.

Lokal utveckling

Men att konjunkturen pekar uppåt skriver han under på.

– Absolut, det rullar på. Företagen är positiva och folk har att göra.

Almis underökning bygger på telefonintervjuer som har genomförts med 152 bankkontorschefer i Sverige under perioden 12–26 september 2016.

Almi genomför kvartalsvisa undersökningar bland bankchefer i Sverige. I den senaste säger hälften av bankerna uppger att utlåningen till företag ökade under tredje kvartalet. Det är den högsta nivån på fem år.

– Investeringsviljan är stark bland företag i Västsverige just nu samtidigt som bankerna känner att konjunkturen är stark och kan finansiera. Det gynnar hela näringslivet i Skövde, säger Sara Wallin till SLA.

– Många företag bygger för framtiden och framför allt vill många göra olika investeringar kring sina fastigheter.

Positiv inställning

För det kommande kvartalet tror 60 procent av bankcheferna i landet att utlåningen kommer att fortsätta öka. Det är betydligt fler jämfört med mätningen för ett år sedan då 51 procent av de tillfrågade trodde på en fortsatt ökad utlåning.

På ett års sikt har man en ännu mer positiv inställning då närmare 76 procent tror på ökad utlåning.

– Både företag och banker i Skövde vittnar om en framtidstro, säger Sara Wallin.

Bengt Ohlsson som är ordförande i Företagarna Skövde ger en lite annan bild kring utlåningen.

– Vår bild är att många företag upplever att det ofta är svårt att få lån hos bankerna, det är ett av våra större problem, säger han.

– Det har varit så länge och vi har påtalat problemet under flera år. Många vill göra investeringar men då behöver man givetvis kapital.

Lokal utveckling

Men att konjunkturen pekar uppåt skriver han under på.

– Absolut, det rullar på. Företagen är positiva och folk har att göra.

Almis underökning bygger på telefonintervjuer som har genomförts med 152 bankkontorschefer i Sverige under perioden 12–26 september 2016.