12 okt 2016 09:40

12 okt 2016 09:40

Elev kränkt men Beo ingriper inte

SKÖVDE

Ett barn på en Skövdeskola blev hånad och slagen av andra elever. Nu får skolan kritik av Barn- och elevombudet för att man inte uppfyllt sina skyldigheter att anmäla och utreda. Men Beo avstår från att ingripa.

I våras fick Beo en anmälan om att en elev på en grundskola i Skövde under ett års tid hade utsatts för kränkande behandling av andra elever. I anmälan framkom att eleven hade blivit hånad, slagen, knuffad och även jagad. Anmälaren preciserade åtta olika händelser där barnet blivit kränkt.

Enligt uppgift har skolan varken skrivit åtgärdsplaner eller fört sammanhängande dokumentation när kränkningarna skett. Skolan har heller inte arbetat förebyggande eller strukturerat för att åtgärda kränkningarna. Varje incident har i stället behandlats som enskilda händelser.

Beo anser att skolan borde ha gjort en mer samlad bedömning och en grundlig utredning. En sådan utredning skulle enligt Beo ha kunnat ligga till grund för att mer verkningsfulla åtgärder satts in, vilket i sin tur hade kunnat leda till att kränkningarna hade upphört. Huvudmannen, Skövde kommun, har yttrat sig och anser visserligen att eleven har utsatts för kränkande behandling, men inte i den omfattning som anmälaren hävdat. Man menar att barnet har utsatts för kränkande behandling vid sex tillfällen.

Beo konstaterar att huvudmannen inte har uppfyllt sina skyldigheter enligt skollagen att utreda barnets situation. Skolan har också brustit i anmälningsskyldigheten.

Men Beo avstår att ingripa. Detta eftersom eleven inte går kvar på skolan. Däremot säger Beo i sitt beslut att man förutsätter att huvudmannen fortsätter sitt arbete mot kränkande behandling och rättar till de brister som konstaterats.

I våras fick Beo en anmälan om att en elev på en grundskola i Skövde under ett års tid hade utsatts för kränkande behandling av andra elever. I anmälan framkom att eleven hade blivit hånad, slagen, knuffad och även jagad. Anmälaren preciserade åtta olika händelser där barnet blivit kränkt.

Enligt uppgift har skolan varken skrivit åtgärdsplaner eller fört sammanhängande dokumentation när kränkningarna skett. Skolan har heller inte arbetat förebyggande eller strukturerat för att åtgärda kränkningarna. Varje incident har i stället behandlats som enskilda händelser.

Beo anser att skolan borde ha gjort en mer samlad bedömning och en grundlig utredning. En sådan utredning skulle enligt Beo ha kunnat ligga till grund för att mer verkningsfulla åtgärder satts in, vilket i sin tur hade kunnat leda till att kränkningarna hade upphört. Huvudmannen, Skövde kommun, har yttrat sig och anser visserligen att eleven har utsatts för kränkande behandling, men inte i den omfattning som anmälaren hävdat. Man menar att barnet har utsatts för kränkande behandling vid sex tillfällen.

Beo konstaterar att huvudmannen inte har uppfyllt sina skyldigheter enligt skollagen att utreda barnets situation. Skolan har också brustit i anmälningsskyldigheten.

Men Beo avstår att ingripa. Detta eftersom eleven inte går kvar på skolan. Däremot säger Beo i sitt beslut att man förutsätter att huvudmannen fortsätter sitt arbete mot kränkande behandling och rättar till de brister som konstaterats.