12 okt 2016 13:20

12 okt 2016 13:20

Misstanke om brott vid konkurs

SKÖVDE

Enligt konkursförvaltaren finns det misstanke om brott i samband med ett Skövdeföretags konkurs.

Enligt konkursförvaltaren har man gått igenom bokföringsunderlag och andra handlingar rörande konskursbolaget.

Konkursbolaget ställföreträdare och revisor har också hörts i samband med detta.

Anmälan om misstänkt bokföringsbrott har nu lämnats vidare till Ekobrottsmyndigheten.

Detta uppger konkursförvaltaren i en skrivelse till Skaraborgs tingsrätt som skickades in i slutet av förra veckan.

Enligt konkursförvaltaren har man gått igenom bokföringsunderlag och andra handlingar rörande konskursbolaget.

Konkursbolaget ställföreträdare och revisor har också hörts i samband med detta.

Anmälan om misstänkt bokföringsbrott har nu lämnats vidare till Ekobrottsmyndigheten.

Detta uppger konkursförvaltaren i en skrivelse till Skaraborgs tingsrätt som skickades in i slutet av förra veckan.