12 okt 2016 13:48

12 okt 2016 16:40

Överskott behövs inför tuffa år

SKÖVDE: Kommunen gör resultat på 121 miljoner kronor

(UPPDATERAD) Skövde kommun väntas göra ett resultat på 121 miljoner kronor för 2016. Överskott som behövs inför kommande utmaningar kommunalrådet Leif Walterum (C) beskriver det.

– Vi har pratat om att vargen kommer i många år, men det blir ännu tydligare att kommunerna kommer att få det tuffare de kommande åren. Det är viktigt att vi går in i den perioden med en stark ekonomi, säger Walterum och hänvisar till SKL:s (Sveriges Kommuner och Landstings) bedömningar.

– Vi får fler barn och unga samtidigt som andelen äldre ökar. Det är många saker på en gång samtidigt som inte skatteintäkterna ökar i samma takt som kostnaderna, säger ekonomichefen Maria Vaziri.

Bättre än budget

Tertialtrapporten för de åtta första månaderna visar att Skövde kommuns ekonomi är stabil. Prognosen för 2016 års resultat är 160 miljoner kronor och inriktningen är att använda 40 miljoner för pensionsinlösen och för att lägga om kommunens räntesäkringar.

Resultatet blir i så fall 121 miljoner kronor vilket är 29 miljoner kronor bättre än budget och motsvarar 4,6 procent av skatter och bidrag. Målet här är tre procent. Nämnderna visar totalt ett överskott om 9,6 miljoner kronor. Vård- och omsorgsnämnden går minus, men det underskottet kommer att täckas med andra medel.

Kommunen investerar för 402 miljoner kronor i år, men det är 143 miljoner kronor lägre än budget. Norra Ryd, Nolhagavägen och stadskärneutvecklingen (Hertig Johans torg) är projekt som skjuts upp, men som ligger kvar i budget.

När en utveckling av Hertig Johans torg blir av efter debatten om Livets brunn är fortfarande osäkert.

– Vi kan inte garantera att det blir av under 2017, säger Walterum.

Anställer allt fler

En annan utmaning för kommunen är personalsidan. I dag ökar kommunens anställda med cirka 100 personer per år och man anställer årliga cirka 500 personer.

Omsorgen och skolan kräver störst volymer medan utmaningen inom sektor samhällsbyggnad handlar om att hitta rätt specialkompetenser. Skövde växer, men ska samtidigt hantera stora pensionsavgångar. 450 kommunanställda når 65-årsstrecket de kommande fem åren.

– Kompetensförsörjningen är viktig för oss. Vi vill gärna stimulera att fler fortsätter att vara kvar i verksamheten. Kanske genom att gå ned i tid eller med olika mentorsuppdrag där man bidrar, säger Walterum.

– Vi har pratat om att vargen kommer i många år, men det blir ännu tydligare att kommunerna kommer att få det tuffare de kommande åren. Det är viktigt att vi går in i den perioden med en stark ekonomi, säger Walterum och hänvisar till SKL:s (Sveriges Kommuner och Landstings) bedömningar.

– Vi får fler barn och unga samtidigt som andelen äldre ökar. Det är många saker på en gång samtidigt som inte skatteintäkterna ökar i samma takt som kostnaderna, säger ekonomichefen Maria Vaziri.

Bättre än budget

Tertialtrapporten för de åtta första månaderna visar att Skövde kommuns ekonomi är stabil. Prognosen för 2016 års resultat är 160 miljoner kronor och inriktningen är att använda 40 miljoner för pensionsinlösen och för att lägga om kommunens räntesäkringar.

Resultatet blir i så fall 121 miljoner kronor vilket är 29 miljoner kronor bättre än budget och motsvarar 4,6 procent av skatter och bidrag. Målet här är tre procent. Nämnderna visar totalt ett överskott om 9,6 miljoner kronor. Vård- och omsorgsnämnden går minus, men det underskottet kommer att täckas med andra medel.

Kommunen investerar för 402 miljoner kronor i år, men det är 143 miljoner kronor lägre än budget. Norra Ryd, Nolhagavägen och stadskärneutvecklingen (Hertig Johans torg) är projekt som skjuts upp, men som ligger kvar i budget.

När en utveckling av Hertig Johans torg blir av efter debatten om Livets brunn är fortfarande osäkert.

– Vi kan inte garantera att det blir av under 2017, säger Walterum.

Anställer allt fler

En annan utmaning för kommunen är personalsidan. I dag ökar kommunens anställda med cirka 100 personer per år och man anställer årliga cirka 500 personer.

Omsorgen och skolan kräver störst volymer medan utmaningen inom sektor samhällsbyggnad handlar om att hitta rätt specialkompetenser. Skövde växer, men ska samtidigt hantera stora pensionsavgångar. 450 kommunanställda når 65-årsstrecket de kommande fem åren.

– Kompetensförsörjningen är viktig för oss. Vi vill gärna stimulera att fler fortsätter att vara kvar i verksamheten. Kanske genom att gå ned i tid eller med olika mentorsuppdrag där man bidrar, säger Walterum.