13 okt 2016 06:00

13 okt 2016 10:54

Kommunens hantering har orsakat svårigheter för en elev

SKÖVDE: Ivo kritiserar inte Skövde kommun, men ...

Ivo kritiserar inte vård- och omsorgsnämnden men menar ändå att man har orsakat den enskilde stora svårigheter.
Beslutet gäller nämndens omprövning av en elevbostad enligt LSS.

SLA har i flera artiklar belyst fallet med den elev i Skövde kommun som först fick en elevbostad beviljad enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, men sedan blev av med den.

Beslutet gällde en gymnasieutbildning i Tidaholm och när eleven bytte program – på samma skola – omprövade vård- och omsorgsnämnden i Skövde beslutet eftersom det för det programmet inte fanns krav på elevbostad på skolan.

Behoven för eleven kvarstod dock.

Familjen överklagade omprövningen av beslutet till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som nu har fattat ett beslut.

Inga formella fel

Där framgår det att Ivo inte har fog för att kritisera nämnden eftersom man inte kan konstatera några formella fel i förhållande till lagstiftningen.

Däremot är Ivos uppfattning att den enskilde befunnit sig i en utsatt situation med tanke på funktionsnedsättningen, och att nämndens hantering av ärendet har orsakat den enskilde stora olägenheter och svårigheter.

Elevens mamma, Cecilia Wadenbäck, tycker inte att hon känner igen sig i informationen som kommunen skickat in, och som Ivo hänvisar till i sitt beslut.

”Jag blir så trött”

– Det är flera saker som inte stämmer, bland annat att de säger sig ha erbjudit ledsagare vid en tidpunkt då de inte har gjort det. Det står också att vi hade en dialog under hösten 2015, men det hade vi inte.

– Jag blir så trött på det här och jag tycker att det är tråkigt, men det är inte lönt att höra av sig till Ivo nu eftersom beslutet är fattat.

Cecilia Wadenbäck har skickat in, och ska skicka in ytterligare, krav på ekonomisk ersättning från kommunen eftersom hon själv har agerat stöd åt sitt barn.

Theres Sahlström, M, är ordförande i vård- och omsorgsnämnden, och menar att Ivo-ärendet är avslutat för deras del.

Intern diskussion

– De avslutade ärendet utan att konstatera något fel vilket innebär att vi hanterade det på rätt sätt.

Vad säger du om Ivos kommentar om den enskilde?

– Alla ärenden föranleder en intern diskussion. Nämnden följer upp verksamheten och de interna rutinerna, och att man kontinuerligt diskuterar förhållningssätt.

Kritiken som Cecilia Wadenbäck framför angående uppgifterna från kommunen kan Theres Sahlström inte kommentera då hon inte kan gå in i ett enskilt ärende eller kommentera en annan människas uppfattning.

SLA har i flera artiklar belyst fallet med den elev i Skövde kommun som först fick en elevbostad beviljad enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, men sedan blev av med den.

Beslutet gällde en gymnasieutbildning i Tidaholm och när eleven bytte program – på samma skola – omprövade vård- och omsorgsnämnden i Skövde beslutet eftersom det för det programmet inte fanns krav på elevbostad på skolan.

Behoven för eleven kvarstod dock.

Familjen överklagade omprövningen av beslutet till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som nu har fattat ett beslut.

Inga formella fel

Där framgår det att Ivo inte har fog för att kritisera nämnden eftersom man inte kan konstatera några formella fel i förhållande till lagstiftningen.

Däremot är Ivos uppfattning att den enskilde befunnit sig i en utsatt situation med tanke på funktionsnedsättningen, och att nämndens hantering av ärendet har orsakat den enskilde stora olägenheter och svårigheter.

Elevens mamma, Cecilia Wadenbäck, tycker inte att hon känner igen sig i informationen som kommunen skickat in, och som Ivo hänvisar till i sitt beslut.

”Jag blir så trött”

– Det är flera saker som inte stämmer, bland annat att de säger sig ha erbjudit ledsagare vid en tidpunkt då de inte har gjort det. Det står också att vi hade en dialog under hösten 2015, men det hade vi inte.

– Jag blir så trött på det här och jag tycker att det är tråkigt, men det är inte lönt att höra av sig till Ivo nu eftersom beslutet är fattat.

Cecilia Wadenbäck har skickat in, och ska skicka in ytterligare, krav på ekonomisk ersättning från kommunen eftersom hon själv har agerat stöd åt sitt barn.

Theres Sahlström, M, är ordförande i vård- och omsorgsnämnden, och menar att Ivo-ärendet är avslutat för deras del.

Intern diskussion

– De avslutade ärendet utan att konstatera något fel vilket innebär att vi hanterade det på rätt sätt.

Vad säger du om Ivos kommentar om den enskilde?

– Alla ärenden föranleder en intern diskussion. Nämnden följer upp verksamheten och de interna rutinerna, och att man kontinuerligt diskuterar förhållningssätt.

Kritiken som Cecilia Wadenbäck framför angående uppgifterna från kommunen kan Theres Sahlström inte kommentera då hon inte kan gå in i ett enskilt ärende eller kommentera en annan människas uppfattning.