14 okt 2016 10:02

14 okt 2016 10:02

Ingen extra buss till Kvarnsjön

SKÖVDE

Skövde kommun gör inget extra tillköp av busslinje 3 under 2017.

Västtrafiks planerade förändringar i kollektivtrafiken 2017 innebär att boenden i Kvarnsjön och norra Lunden får 20-minuterstrafik i stället för dagens 15.

Kommunen hade som alternativ att köpa till ytterligare trafik men avvaktar. Enligt kommunalrådet Leif Walterum (C) är det få påstigande vid hållplatsen Kvarnsjön och man vill ytterligare undersöka resandevanorna.

Västtrafiks planerade förändringar i kollektivtrafiken 2017 innebär att boenden i Kvarnsjön och norra Lunden får 20-minuterstrafik i stället för dagens 15.

Kommunen hade som alternativ att köpa till ytterligare trafik men avvaktar. Enligt kommunalrådet Leif Walterum (C) är det få påstigande vid hållplatsen Kvarnsjön och man vill ytterligare undersöka resandevanorna.