14 okt 2016 09:37

14 okt 2016 09:37

Ljudlig tupp stör grannar

SKÖVDE

En boende i Väring har anmält klagomål till Miljösamverkan östra Skaraborg, Mös, om en tupp som gal tidigt på morgonen.

Bostadsområdet är detaljplanelagt och då krävs en ansökan till Mös om att få ha fjäderfä.

I regelverket finns inget som hindrar att ansöka om tillstånd för både höns och tupp i detaljplanelagt område men Mös säger normalt nej till tuppar med hänvisning just till störningsrisken.

Bostadsområdet är detaljplanelagt och då krävs en ansökan till Mös om att få ha fjäderfä.

I regelverket finns inget som hindrar att ansöka om tillstånd för både höns och tupp i detaljplanelagt område men Mös säger normalt nej till tuppar med hänvisning just till störningsrisken.