14 okt 2016 09:34

14 okt 2016 09:34

Missen kostade biogasbolaget 5 000 kronor

SKÖVDE

Skövde biogas AB missade att informera om att anläggningen på Aspelund hade installerat ett aggregat med över tio kilo köldmedel.

Anmälan ska göras till Miljösamverkan östra Skaraborg som i en årsrapport upptäckte att den inte var gjord.

Nu straffas bolaget med 5 000 kronor i miljösanktionsavgift.

Pengarna tillfaller staten.

Anmälan ska göras till Miljösamverkan östra Skaraborg som i en årsrapport upptäckte att den inte var gjord.

Nu straffas bolaget med 5 000 kronor i miljösanktionsavgift.

Pengarna tillfaller staten.