14 okt 2016 14:48

14 okt 2016 14:49

Staten ersätter skadad militär med 36 000 kr

SKÖVDE

Efter en skada i tjänsten får nu en man från Skövde ersättning av staten enligt ett beslut av Kammarkollegiet.

Den totala ersättningen till mannen för den personskada som uppstått uppgår till 34 600 kronor. I beloppet ingår även ersättning för sveda och värk för en akut sjuktid av elva veckor.

Det var under övning och träning vid Militärhögskolan vid Karlberg, MHS K, i Stockholm som mannen deltog i träning. Under träningen ramlade mannen och bröt handleden som gjorde att rörligheten blev nedsatt samt smärta vid vissa övningar.

Träningsaktiviteten har inte skett under mannens skoltid vid Försvarshögskolan utan på annan tid när Försvarsmakten har ansvaret för så kallad fri verksamhet. Skadan inträffade 2010.

Den totala ersättningen till mannen för den personskada som uppstått uppgår till 34 600 kronor. I beloppet ingår även ersättning för sveda och värk för en akut sjuktid av elva veckor.

Det var under övning och träning vid Militärhögskolan vid Karlberg, MHS K, i Stockholm som mannen deltog i träning. Under träningen ramlade mannen och bröt handleden som gjorde att rörligheten blev nedsatt samt smärta vid vissa övningar.

Träningsaktiviteten har inte skett under mannens skoltid vid Försvarshögskolan utan på annan tid när Försvarsmakten har ansvaret för så kallad fri verksamhet. Skadan inträffade 2010.