15 okt 2016 12:00

15 okt 2016 12:00

Akut hjälp till asylboende

SKARABORG: Andreas och Tommy jobbar med angeläget projekt

Ambulanssjuksköterskan Andreas Ullgren och ambulanssjukvårdaren Tommy Snögren jobbar främst med asylsökande.
– Angeläget och inspirerande, det finns ingen motsvarighet i landet, säger Andreas Ullgren.

Duon jobbar i ett projekt som pågår året ut. Andreas och Tommy besöker regelbundet de asylboenden som finns i Skaraborg. De informerar om den svenska sjukvården, ger råd, vägledning och utför lättare medicinsk behandling. Tommy och Andreas bildar även olika kontaktgrupper bland de boende, så att informationen kan spridas till så många som möjligt.

– Vi besöker de större boendena varje vecka, de mindre är vi inte hos lika ofta men det finns ett schema så att alla vet när vi kommer. Vi har varit i kontakt med de ansvariga för boendena och de är positiva till projektet, säger Tommy Snögren.

Flera av de asylsökande kommer från länder där en husläkare utför nästa all vård. I Sverige är det annorlunda; vi har olika vårdnivåer vilket kan vara nog så svårt att förstå.

– Vi ska bland annat hjälpa till att lotsa de boende till rätt vårdnivå, bland annat visa att det går att ta sig till sjukhus utan att åka ambulans. Samtidigt vill många träffa en läkare, men även en sjuksköterska kan ju ge råd om det mesta, säger Andreas Ullgren.

Hela Skaraborg

I normala fall jobbar Andreas på ambulansen i Skara och Tommy på ambulansen i Skövde, men under projektet täcker de hela Skaraborg. De åker under dagtid måndag till fredag i en bedömningsbil, som har den mesta utrustningen som finns i en akutambulans, men den kan inte ta med sig någon liggande patient.

Blir det ett larm, undantaget prio 1, från ett asylboende så ska Andreas och Tommy larmas i första hand.

– Det beror även lite på var vi håller till. Är vi i Karlsborg och det blir ett larm i Lidköping, är det ju bättre att någon annan åker, säger Tommy, och tillägger:

– Vi börjar varje dag med en kontakt med SOS Alarm, så att de vet var vi är.

De medicinska uppdragens art varierar, och det händer att duon får kalla ut en ambulans till platsen.

Den psykiska ohälsan är stor. Både Andreas och Tommy har utbildning inom och erfarenhet av jobb inom psykiatrin, vilket var ett krav för att få projekttjänsten.

”Mår skit”

– Många mår skit, helt enkelt. De har suttit i olika läger, väntar på besked och lever nu i en tuff situation på boendena.

Andreas och Tommy ska även ha kontakt med andra blåljusorganisationer, vårdgivare och andra organisationer samt delta i de olika nätverken.

– Vi har bland annat samarbete med Bräcke diakoni som har en mobil enhet som åker runt på boendena. Vi konkurrerar inte, utan hjälper varandra. Vi har bara fått positiv respons för projektet.

100 resor i månaden

Idén till projektet, som ännu inte har någon motsvarighet i landet, kom från just Skara. Under förra hösten, då massor av asylsökande kom till Sverige, hade personalen där över 100 resor i månaden till boenden, främst Stora Ekeberg och Lundsbrunn.

– Varje uppdrag tog lång tid i anspråk. Många ville ha hjälp och personalen ville hjälpa alla. Det är för tidigt att säga ännu, men det här projektet kan bli värdefullt, det känns redan att det har blivit lugnare, säger Karin Salomonsson, enhetschef för verksamheten i Skara och Skövde.

Andreas Ullgren:

– Förra hösten, när de flesta kom, var vi i Lundsbrunn kanske sex-sju gånger per dygn. Det var 10-15 andra som behövde hjälp när vi kom.

Utvärdering

Verksamhetschefen Hans Halén berättar att Skas fått 500 000 kronor för projektets fyra månader, och att det finns goda förutsättningar för en fortsättning under hela 2017.

– Då kan vi göra en ordentlig utvärdering. Det här kan vara en verksamhet för olika problemområden, exempelvis psykiatrin, där vi nu får använda en akutambulans.

Duon jobbar i ett projekt som pågår året ut. Andreas och Tommy besöker regelbundet de asylboenden som finns i Skaraborg. De informerar om den svenska sjukvården, ger råd, vägledning och utför lättare medicinsk behandling. Tommy och Andreas bildar även olika kontaktgrupper bland de boende, så att informationen kan spridas till så många som möjligt.

– Vi besöker de större boendena varje vecka, de mindre är vi inte hos lika ofta men det finns ett schema så att alla vet när vi kommer. Vi har varit i kontakt med de ansvariga för boendena och de är positiva till projektet, säger Tommy Snögren.

Flera av de asylsökande kommer från länder där en husläkare utför nästa all vård. I Sverige är det annorlunda; vi har olika vårdnivåer vilket kan vara nog så svårt att förstå.

– Vi ska bland annat hjälpa till att lotsa de boende till rätt vårdnivå, bland annat visa att det går att ta sig till sjukhus utan att åka ambulans. Samtidigt vill många träffa en läkare, men även en sjuksköterska kan ju ge råd om det mesta, säger Andreas Ullgren.

Hela Skaraborg

I normala fall jobbar Andreas på ambulansen i Skara och Tommy på ambulansen i Skövde, men under projektet täcker de hela Skaraborg. De åker under dagtid måndag till fredag i en bedömningsbil, som har den mesta utrustningen som finns i en akutambulans, men den kan inte ta med sig någon liggande patient.

Blir det ett larm, undantaget prio 1, från ett asylboende så ska Andreas och Tommy larmas i första hand.

– Det beror även lite på var vi håller till. Är vi i Karlsborg och det blir ett larm i Lidköping, är det ju bättre att någon annan åker, säger Tommy, och tillägger:

– Vi börjar varje dag med en kontakt med SOS Alarm, så att de vet var vi är.

De medicinska uppdragens art varierar, och det händer att duon får kalla ut en ambulans till platsen.

Den psykiska ohälsan är stor. Både Andreas och Tommy har utbildning inom och erfarenhet av jobb inom psykiatrin, vilket var ett krav för att få projekttjänsten.

”Mår skit”

– Många mår skit, helt enkelt. De har suttit i olika läger, väntar på besked och lever nu i en tuff situation på boendena.

Andreas och Tommy ska även ha kontakt med andra blåljusorganisationer, vårdgivare och andra organisationer samt delta i de olika nätverken.

– Vi har bland annat samarbete med Bräcke diakoni som har en mobil enhet som åker runt på boendena. Vi konkurrerar inte, utan hjälper varandra. Vi har bara fått positiv respons för projektet.

100 resor i månaden

Idén till projektet, som ännu inte har någon motsvarighet i landet, kom från just Skara. Under förra hösten, då massor av asylsökande kom till Sverige, hade personalen där över 100 resor i månaden till boenden, främst Stora Ekeberg och Lundsbrunn.

– Varje uppdrag tog lång tid i anspråk. Många ville ha hjälp och personalen ville hjälpa alla. Det är för tidigt att säga ännu, men det här projektet kan bli värdefullt, det känns redan att det har blivit lugnare, säger Karin Salomonsson, enhetschef för verksamheten i Skara och Skövde.

Andreas Ullgren:

– Förra hösten, när de flesta kom, var vi i Lundsbrunn kanske sex-sju gånger per dygn. Det var 10-15 andra som behövde hjälp när vi kom.

Utvärdering

Verksamhetschefen Hans Halén berättar att Skas fått 500 000 kronor för projektets fyra månader, och att det finns goda förutsättningar för en fortsättning under hela 2017.

– Då kan vi göra en ordentlig utvärdering. Det här kan vara en verksamhet för olika problemområden, exempelvis psykiatrin, där vi nu får använda en akutambulans.