15 okt 2016 14:16

15 okt 2016 14:16

Katolska kyrkans biskop besökte Skövde

SKÖVDE: ”Det är tragiska och drastiska förändringar”

Katolska kyrkan biskop, Anders Arborelius, besökte Skövde och Skaraborg under helgen.

Syftet är att besöka församlingen och framför allt medverka i den konfirmation och välsignelse som sker för tolv ungdomar på söndagen.

– Ungdomarna är vår framtid och konfirmationerna är viktiga, säger Anders Arborelius när SLA träffar honom under lördagsförmiddagen i katolska kyrkan i Skövde.

Hela Skaraborg utgör en enda församling med drygt 1 300 medlemmar. Katolska kyrkan har 113 000 medlemmar i Sverige och är litet jämfört med till exempel Svenska kyrkan.

Då är samarbete viktigt och där sker allt mer. Lokalerna i Skövde har katolska kyrkan köpt av Svenska kyrkan och på senare år har ekumeniska mässor genomförts.

Under påvens besök i Skåne den 31 oktober uppmärksammar katoliker och lutheraner tillsammans 500-årsminnet av reformationen.

– Ett viktigt ekumeniskt steg på världsplanet och ett av syftena under besöket är att stärka samarbetet mellan kyrkornas olika hjälporganisationer för flyktingar och socialt utsatte, säger Anders Arborelius.

– Men Sverige har också redan kommit långt i de här frågorna. Kyrkorna har ett gott förhållanden till varandra i många frågor.

På det svenska planet lyfter han fram samarbetet för att försöka vända utvecklingen av den svenska flyktingpolitiken. Jämfört med ett drygt år sedan är den helt förändrad och Sverige har kraftigt skärpt sin migrationspolitik.

– Det är tragiska och drastiska förändringar. Vi efterlyser en större generositet kring återföreningen av splittrade familjer och de tillfälliga uppehållstillstånden som skapar svåra situationer för många flyktingar. Vi är små, men verkar tillsammans med andra i de här frågorna, säger han.

Under söndagen fortsatte hans besök i Skaraborg även till Lidköping.

Syftet är att besöka församlingen och framför allt medverka i den konfirmation och välsignelse som sker för tolv ungdomar på söndagen.

– Ungdomarna är vår framtid och konfirmationerna är viktiga, säger Anders Arborelius när SLA träffar honom under lördagsförmiddagen i katolska kyrkan i Skövde.

Hela Skaraborg utgör en enda församling med drygt 1 300 medlemmar. Katolska kyrkan har 113 000 medlemmar i Sverige och är litet jämfört med till exempel Svenska kyrkan.

Då är samarbete viktigt och där sker allt mer. Lokalerna i Skövde har katolska kyrkan köpt av Svenska kyrkan och på senare år har ekumeniska mässor genomförts.

Under påvens besök i Skåne den 31 oktober uppmärksammar katoliker och lutheraner tillsammans 500-årsminnet av reformationen.

– Ett viktigt ekumeniskt steg på världsplanet och ett av syftena under besöket är att stärka samarbetet mellan kyrkornas olika hjälporganisationer för flyktingar och socialt utsatte, säger Anders Arborelius.

– Men Sverige har också redan kommit långt i de här frågorna. Kyrkorna har ett gott förhållanden till varandra i många frågor.

På det svenska planet lyfter han fram samarbetet för att försöka vända utvecklingen av den svenska flyktingpolitiken. Jämfört med ett drygt år sedan är den helt förändrad och Sverige har kraftigt skärpt sin migrationspolitik.

– Det är tragiska och drastiska förändringar. Vi efterlyser en större generositet kring återföreningen av splittrade familjer och de tillfälliga uppehållstillstånden som skapar svåra situationer för många flyktingar. Vi är små, men verkar tillsammans med andra i de här frågorna, säger han.

Under söndagen fortsatte hans besök i Skaraborg även till Lidköping.