17 okt 2016 15:00

17 okt 2016 15:00

Ivo-anmälde väntetider

IVO

En patient fick besked om att det är långa väntetider till den Utvecklingsneurologiska enheten vid Skaraborgs sjukhus i Mariestad.

En anhörig anmälde förhållandet till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, och undrade även om vårdgarantin gäller. I sitt svar meddelade Skas att patienten är utredd och behandlad av Bup, och ska överföras till det team som ansvarar för patientens område.

Kösituationen till neuropsykiatriska utredningar uppges vara känd. Ivo avslutade ärendet.

En anhörig anmälde förhållandet till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, och undrade även om vårdgarantin gäller. I sitt svar meddelade Skas att patienten är utredd och behandlad av Bup, och ska överföras till det team som ansvarar för patientens område.

Kösituationen till neuropsykiatriska utredningar uppges vara känd. Ivo avslutade ärendet.