17 okt 2016 06:00

17 okt 2016 06:00

Upptäckte flera brister i Kavelbros brandskydd

UTBILDNING: Räddningstjänsten har genomfört brandtillsyn

Gasolflaskor som riskerade att explodera och bristande varningar om brandfarliga och explosiva varor.
Räddningstjänsten upptäckte flera brister vid en brandinspektion på Kavelbrogymnasiet.

Räddningstjänsten östra Skaraborg har genomfört en brandtillsyn på Kavelbrogymnasiet i Skövde där man har gått igenom alla byggnader. Vid tillsynen framkom flera olika brister.

På en innergård förvarar man gasolflaskor i ett skåp invid fasaden. Vid tillsynen upptäcktes att det fanns väldigt många gasolflaskor i skåpet och vissa av dem förvarades liggande. Något som räddningstjänsten i sin dokumentation beskriver som ”inte acceptabelt”. Då flaskorna ligger ner fungerar nämligen inte den inbyggda ventilen och flaskorna riskerar att explodera om de värms upp vid en brand. Detta åtgärdades direkt vid tillsynen.

”Positivt”

Det upptäcktes också att det på flera ställen saknades skyltar om att brandfarliga och explosiva varor förvaras i lokalerna och ett antal dörrar vid brandcellsgränser som ska vara stängda stod öppna.

Dessutom visade det sig att inomhusbrandposten i Kavelbrohallen har en slang som är 25 meter lång vilket inte täcker hela lokalen. Bland annat når den inte de omklädningsrum som ligger längst ifrån brandposten.

– Det har inte varit brandsyn på ett antal år så det är positivt att det undersöks. Det här är en beskrivning av hur det ser ut, säger Fredrik Hasselplan som är en av rektorerna på Kavelbro.

– Vi kommer givetvis att åtgärda det som behövs och väntar nu in föreläggande med exakt vad som ska göras. Det är jättebra att vi får veta vad som brister, vi vill att det ska vara säkert.

Föreläggande

Räddningstjänsten kommer inom kort att lämna ett föreläggande till Kavelbro med krav på åtgärder för att brandskyddet ska uppnå skälig omfattning.

Räddningstjänsten östra Skaraborg har genomfört en brandtillsyn på Kavelbrogymnasiet i Skövde där man har gått igenom alla byggnader. Vid tillsynen framkom flera olika brister.

På en innergård förvarar man gasolflaskor i ett skåp invid fasaden. Vid tillsynen upptäcktes att det fanns väldigt många gasolflaskor i skåpet och vissa av dem förvarades liggande. Något som räddningstjänsten i sin dokumentation beskriver som ”inte acceptabelt”. Då flaskorna ligger ner fungerar nämligen inte den inbyggda ventilen och flaskorna riskerar att explodera om de värms upp vid en brand. Detta åtgärdades direkt vid tillsynen.

”Positivt”

Det upptäcktes också att det på flera ställen saknades skyltar om att brandfarliga och explosiva varor förvaras i lokalerna och ett antal dörrar vid brandcellsgränser som ska vara stängda stod öppna.

Dessutom visade det sig att inomhusbrandposten i Kavelbrohallen har en slang som är 25 meter lång vilket inte täcker hela lokalen. Bland annat når den inte de omklädningsrum som ligger längst ifrån brandposten.

– Det har inte varit brandsyn på ett antal år så det är positivt att det undersöks. Det här är en beskrivning av hur det ser ut, säger Fredrik Hasselplan som är en av rektorerna på Kavelbro.

– Vi kommer givetvis att åtgärda det som behövs och väntar nu in föreläggande med exakt vad som ska göras. Det är jättebra att vi får veta vad som brister, vi vill att det ska vara säkert.

Föreläggande

Räddningstjänsten kommer inom kort att lämna ett föreläggande till Kavelbro med krav på åtgärder för att brandskyddet ska uppnå skälig omfattning.