27 okt 2016 13:39

27 okt 2016 13:41

Friande mordbrandsdom ska överklagas

SKÖVDE: Vill att 18-åring döms för mordbränder

Den 18-årige Skövdebon friades från tre mordbränder – men tingsrättsdomen kommer att överklagas. ”Jag anser att hovrätten ska pröva detta” säger kammaråklagare Jim Westerberg.

Rättegången mot 18-åringen hölls tidigare i oktober. Han, tillsammans med en 20-åring, var åtalad för väskryckningar där tre äldre kvinnor drabbades. Dessa brott dömdes de för.

Däremot friades han i den delen som gällde tre mordbränder. Bakgrunden till åtalet är händelser våren 2015 då 18-åringen enligt åklagarens uppfattning ”tillsammans och i samförstånd” med en kamrat som i dag är avliden, ska ha anlagt flera bränder. Det handlar om Skogens förskola, ett hus i Fornbyn och en hundträningsanläggning i Rådene. 18-åringen har erkänt att han varit där, men hävdar att det var den andre som tände på.

Överklagar domen

Tingsrätten ansåg inte att det var bevisat att 18-åringen var gärningsman och friade honom. Men nu har kammaråklagare Jim Westerberg bestämt att domen kommer att överklagas.

– Jag tycker att detta ska prövas av hovrätten och ska skriva ett överklagande inom kort. Tingsrätten ansåg inte att gärningsbeskrivningen var tillräckligt preciserad så jag kommer att utveckla vilket medverkandeansvar jag anser att 18-åringen hade. Kanske lägger jag till ”delaktighet” eller ”medhjälp” i åtalet.

Ärendet har även en annan sida – skadeståndsanspråken mot 18-åringen. Bränderna ledde till allvarliga skador som kostat försäkringsbolagen mångmiljonbelopp. Den delen avskiljdes från brottsmålet, vilket är vanligt när det handlar om omfattande anspråk. Det avgörs i stället i en civilprocess. Nu ligger skadeståndsanspråken på rådman Ann-Christine Anderssons bord.

– Inget hände med dem förrän domen i brottmålet vunnit laga kraft.

”Ovanligt”

Om 18-åringen frias även i hovrätten kommer tingsrätten ställa frågan till försäkringsbolagen om de vill gå vidare med skadeståndsprocessen mot honom. På frågan om det förekommer att någon som friats i ett brottmål ändå kan tvingas att betala skadestånd svarar Andersson:

– Enligt min uppfattning är det i alla fall mycket ovanligt.

Rättegången mot 18-åringen hölls tidigare i oktober. Han, tillsammans med en 20-åring, var åtalad för väskryckningar där tre äldre kvinnor drabbades. Dessa brott dömdes de för.

Däremot friades han i den delen som gällde tre mordbränder. Bakgrunden till åtalet är händelser våren 2015 då 18-åringen enligt åklagarens uppfattning ”tillsammans och i samförstånd” med en kamrat som i dag är avliden, ska ha anlagt flera bränder. Det handlar om Skogens förskola, ett hus i Fornbyn och en hundträningsanläggning i Rådene. 18-åringen har erkänt att han varit där, men hävdar att det var den andre som tände på.

Överklagar domen

Tingsrätten ansåg inte att det var bevisat att 18-åringen var gärningsman och friade honom. Men nu har kammaråklagare Jim Westerberg bestämt att domen kommer att överklagas.

– Jag tycker att detta ska prövas av hovrätten och ska skriva ett överklagande inom kort. Tingsrätten ansåg inte att gärningsbeskrivningen var tillräckligt preciserad så jag kommer att utveckla vilket medverkandeansvar jag anser att 18-åringen hade. Kanske lägger jag till ”delaktighet” eller ”medhjälp” i åtalet.

Ärendet har även en annan sida – skadeståndsanspråken mot 18-åringen. Bränderna ledde till allvarliga skador som kostat försäkringsbolagen mångmiljonbelopp. Den delen avskiljdes från brottsmålet, vilket är vanligt när det handlar om omfattande anspråk. Det avgörs i stället i en civilprocess. Nu ligger skadeståndsanspråken på rådman Ann-Christine Anderssons bord.

– Inget hände med dem förrän domen i brottmålet vunnit laga kraft.

”Ovanligt”

Om 18-åringen frias även i hovrätten kommer tingsrätten ställa frågan till försäkringsbolagen om de vill gå vidare med skadeståndsprocessen mot honom. På frågan om det förekommer att någon som friats i ett brottmål ändå kan tvingas att betala skadestånd svarar Andersson:

– Enligt min uppfattning är det i alla fall mycket ovanligt.