Billingensatsning försenas ytterligare

SKÖVDE: ”Det är synd att det drar ut så på tiden”

Skövde kommuns fastighetsaffär med hotell Billingehus är överklagad, men domen dröjer. Förvaltningsrätten i Jönköping kommer inte ens att avgöra frågan i år.

– Det är synd att det drar ut så på tiden, vi hade hoppats på att få ett utslag nu, säger kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M).

Sista chansen att få ett avgörande i år försvinner den här veckan. Då håller Förvaltningsrätten i Jönköping årets sista sammanträde där laglighetsprövningar enligt kommunallagen görs.

Billingenbeslutet är inte med på ärendelistan och därmed kommer det att dröja till januari eller februari innan målet tidigast kommer upp för avgörande.

Rickard Manderhjelm, föredragande jurist vid Förvaltningsrätten i Jönköping, säger till SLA att målet är klart för utsättning vilket innebär att det får en handläggare och senare sätts upp för avgörande, troligen i början av nästa år.

Överklagade

Det var 17 maj i år som kommunfullmäktige beslutade att godkänna avsiktsförklaringen att köpa Blå hallen, Billingebadet och pulkaområdet för 45 miljoner kronor.

Beslutet överklagades omedelbart av Knistad AB, en privatperson och representanter för Vänsterpartiet. Under de senaste månaderna har skriftväxling pågått där kommunstyrelsen och de klagande i flera omgångar yttrat sig.

Fullmäktigebeslutet innehåller bara en avsiktsförklaring om affären. Nästa steg är att besluta om de skarpa avtal som styr fastighetsköpet. Katarina Jonsson har tidigare uttalat att avtalen ska komma upp för beslut under hösten.

– Nu får vi ta ett samtal inom Alliansen och bestämma hur vi ska gå vidare.

Hon säger att man antingen lägger fram avtalen för politiskt beslut nu eller avvaktar tills att förvaltningsrätten avgjort överklagandena.

Vad innebär att det drar ut på tiden?

– Egentligen ingenting. Vår projektgrupp jobbar med det vi sagt vi ska göra på berget. Hotellet förbereder sina åtaganden. Det är i så fall först framåt vårkanten vi blir tidspressade.

Fakta: Tio månader sedan uppgörelsen presenterades

Det här har hänt i Billingehus-affären:

11 juni 2015: Satsningen presenterades för första gången av Billingehus ägare Asmund Haare tillsammans med nye partnern Silvester Jellinek. Hotellet vill bygga ny konferensanläggning, renovera hotellet och bygga 100 nya rum.

20 januari 2016: Ny presskonferens på Billingehus. Nu med företrädare för de fyra borgerliga partierna och Silvester Jellinek. En del av uppgörelsen mellan kommunen och hotellet är ett fastighetsköp där kommunen betalar 45 miljoner kronor för Blå hallen, Billingebadet och pulkaområdet.

17 maj 2016: Under våren blev den politiska splittringen allt tydligare. S, MP och V sa nej till avsiktsförklaringen, men vid ett extra kommunfullmäktige röstades den igenom av Alliansen med stöd av SD.

Källa:

22 nov 2016 06:00

22 nov 2016 06:00