12 dec 2016 18:08

12 dec 2016 18:10

"Akut behov av byggingenjörer"

Utbildningsplatserna på gymnasium och högskolor räcker inte till för att fylla byggbranschens behov.
– Bristen på byggingenjörer och arbetsledare är förödande, säger Maria Skoog, chef vid Sveriges Byggindustrier Skaraborg.

Den kraftiga efterfrågan på arbetskraft inom byggbranschen gäller både yrkesarbetande och tjänstemän, och då i huvudsak byggingenjörer i arbetsledande funktioner.

För Skövdes del har framför allt bristen på nya byggingenjörer lett till att det lämnas in färre anbud på stora byggprojekt, något SLA tidigare uppmärksammat i samband ett kommunalt bygge i Trädgårdsstaden där endast ett anbud kom in.

Ny utbildning

– Byggföretagen vågar ju inte riskera att lämna in ett anbud om man inte kan garantera att man har personalen och kompetensen som krävs för att komma i gång om man vinner. Det är ingen bra utveckling i ett skede där vi upplever en snabb tillväxt, säger Maria Skoog.

Extra olyckligt är det att Byggindustriprogrammet vid Högskolan i Skövde gör ett uppehåll för nya intag under 2017 i väntan på att det nya programmet startar 2018. Dessutom försvinner 16 gymnasieplatser från Fågelviksgymnasiet i Tibro när den skolan stängs.

– Även om Kavelbrogymnasiet i Skövde ser ut att utöka sina 16 platser till 20, så är det ändå inte nivå med den efterfrågan som finns på marknaden. Just nu har man inte tillräckligt stora lokaler men för att fylla behovet skulle det behövas betydligt fler platser.

Den kraftiga efterfrågan på arbetskraft inom byggbranschen gäller både yrkesarbetande och tjänstemän, och då i huvudsak byggingenjörer i arbetsledande funktioner.

För Skövdes del har framför allt bristen på nya byggingenjörer lett till att det lämnas in färre anbud på stora byggprojekt, något SLA tidigare uppmärksammat i samband ett kommunalt bygge i Trädgårdsstaden där endast ett anbud kom in.

Ny utbildning

– Byggföretagen vågar ju inte riskera att lämna in ett anbud om man inte kan garantera att man har personalen och kompetensen som krävs för att komma i gång om man vinner. Det är ingen bra utveckling i ett skede där vi upplever en snabb tillväxt, säger Maria Skoog.

Extra olyckligt är det att Byggindustriprogrammet vid Högskolan i Skövde gör ett uppehåll för nya intag under 2017 i väntan på att det nya programmet startar 2018. Dessutom försvinner 16 gymnasieplatser från Fågelviksgymnasiet i Tibro när den skolan stängs.

– Även om Kavelbrogymnasiet i Skövde ser ut att utöka sina 16 platser till 20, så är det ändå inte nivå med den efterfrågan som finns på marknaden. Just nu har man inte tillräckligt stora lokaler men för att fylla behovet skulle det behövas betydligt fler platser.