06 jan 2017 17:56

06 jan 2017 17:56

S säger nej till nya Billingehusavtalen

BILLINGEN: Nu kommer omstridda 45-miljonersaffären upp för slutligt beslut

Socialdemokraterna byter inte åsikt när det gäller Skövde kommuns köp av Blå hallen och Billingebadet. Det färdiga avtalet offentliggörs nästa vecka, men SLA kan redan nu avslöja att Socialdemokraterna står fast vid sitt nej till den omdiskuterade 45-miljonersaffären.

Det bekräftar oppositionsrådet Marie Ekman (S) efter Socialdemokraternas interna gruppmöte. Där diskuterades de skarpa avtalen som kommer att läggas fram för kommunstyrelsens arbetsutskott nu på onsdag.

– I sak har vi sagt att vi inte kommer att godkänna avtalen så länge de 45 miljonerna ligger med för kongresshallen och för att kommunen ska ta över Blå hallen och Billingebadet. Vi tycker fortfarande att det är fel att kommunen går in och köper när det inte finns en värdering. Dessutom anser vi att man bör vänta på avgörandet i förvaltningsrätten. Vad gör man om rätten säger att det otillåtet för kommunen att gå in i det, säger Marie Ekman.

Röstade emot

Alliansen och SD röstade igenom avsiktsförklaringen i maj i fjol. S, V och MP var emot fastighetsköpet. Kommunfullmäktigebeslutet är överklagat till förvaltningsrätten av flera parter. Rättens dom väntas under januari eller februari.

Under hösten 2016 slutförhandlades bindande avtal om överlåtelsen, driften och samarbetet av parternas jurister och ombud. Kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) och norske hotellägaren Asmund Haare med partnern Silvester Jellinek är överens om avtalen som nu kommer upp för beslut i kommunfullmäktige den 27 februari.

Ekmans besked innebär att den politiska splittringen kvarstår.

Betalar senare

Jämfört med avsiktsförklaringen har justeringar kring betalningen för fastighetsköpet gjorts. Kommunen ska nu slutbetala ett större belopp först när kongressbyggnaden står klar. Hotellet får fyra år på sig att bygga klart.

Första instans i beslutskedjan är kommunstyrelsens arbetsutskott på onsdag. Samtliga partier i kommunfullmäktige är dessförinnan inbjudna till ett särskilt informationsmöte på måndag.

– Vi går och lyssnar på måndag och sedan samlas vi igen och diskuterar igen frågan, men i sak har vi inte ändrat inställning, säger Ekman.

– Vår inställning är att en kongresshall passar bättre nere i centrum, till exempel vid Brända tomten. Om Billingehus vill bygga är det en sak, men vi tycker inte att kommunen ska vara med och finansiera det.

Det bekräftar oppositionsrådet Marie Ekman (S) efter Socialdemokraternas interna gruppmöte. Där diskuterades de skarpa avtalen som kommer att läggas fram för kommunstyrelsens arbetsutskott nu på onsdag.

– I sak har vi sagt att vi inte kommer att godkänna avtalen så länge de 45 miljonerna ligger med för kongresshallen och för att kommunen ska ta över Blå hallen och Billingebadet. Vi tycker fortfarande att det är fel att kommunen går in och köper när det inte finns en värdering. Dessutom anser vi att man bör vänta på avgörandet i förvaltningsrätten. Vad gör man om rätten säger att det otillåtet för kommunen att gå in i det, säger Marie Ekman.

Röstade emot

Alliansen och SD röstade igenom avsiktsförklaringen i maj i fjol. S, V och MP var emot fastighetsköpet. Kommunfullmäktigebeslutet är överklagat till förvaltningsrätten av flera parter. Rättens dom väntas under januari eller februari.

Under hösten 2016 slutförhandlades bindande avtal om överlåtelsen, driften och samarbetet av parternas jurister och ombud. Kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) och norske hotellägaren Asmund Haare med partnern Silvester Jellinek är överens om avtalen som nu kommer upp för beslut i kommunfullmäktige den 27 februari.

Ekmans besked innebär att den politiska splittringen kvarstår.

Betalar senare

Jämfört med avsiktsförklaringen har justeringar kring betalningen för fastighetsköpet gjorts. Kommunen ska nu slutbetala ett större belopp först när kongressbyggnaden står klar. Hotellet får fyra år på sig att bygga klart.

Första instans i beslutskedjan är kommunstyrelsens arbetsutskott på onsdag. Samtliga partier i kommunfullmäktige är dessförinnan inbjudna till ett särskilt informationsmöte på måndag.

– Vi går och lyssnar på måndag och sedan samlas vi igen och diskuterar igen frågan, men i sak har vi inte ändrat inställning, säger Ekman.

– Vår inställning är att en kongresshall passar bättre nere i centrum, till exempel vid Brända tomten. Om Billingehus vill bygga är det en sak, men vi tycker inte att kommunen ska vara med och finansiera det.