10 jan 2017 16:29

10 jan 2017 16:29

Anmäler bilköp

ARN: Fel på bilen

En man från Skövde har anmält en bilfirma i Lidköping kommun till Allmänna reklamationsnämnden. Tvisten gäller en Volvo.

Mannen köpte det begagnade fordonet i augusti. När han rullade hem fungerade vare sig luftkonditioneringen eller aux-ingången. Dessutom började servicelampan lysa efter fyra mil – det var dags för kamremsbyte. Mannen och bilfirman är emellertid oense om när kamremmen måste bytas.

Säljaren hävdar också att luftkonditioneringen fungerade vid köpet och har gått med på att stå för en del av reparationskostnaden.

Köparen fick dock inte något kvitto eller varudeklaration och anser att bilföretaget ska stå för hela kostnaden.

Mannen köpte det begagnade fordonet i augusti. När han rullade hem fungerade vare sig luftkonditioneringen eller aux-ingången. Dessutom började servicelampan lysa efter fyra mil – det var dags för kamremsbyte. Mannen och bilfirman är emellertid oense om när kamremmen måste bytas.

Säljaren hävdar också att luftkonditioneringen fungerade vid köpet och har gått med på att stå för en del av reparationskostnaden.

Köparen fick dock inte något kvitto eller varudeklaration och anser att bilföretaget ska stå för hela kostnaden.