10 jan 2017 08:23

10 jan 2017 14:30

Dubbel Ivo-kritik av akuten på Skas

SKARABORG: Skador röntgades inte

(UPPDATERAD) Akutmottagningen vid Skaraborgs sjukhus kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg för två ärenden där patienter inte röntgenundersöktes.

Ett av ärendena handlar om en kvinna som föll när hon skulle kliva av bussen. Hon skadade sitt vänstra ben och lår. På akuten bedömdes besvären bero på en sträckning av lårmuskeln.

Någon röntgenundersökning utfördes inte och dagen därpå fick kvinnan åka ambulans till akuten, då besvären ökat. Senare upptäcktes att det handlade om en höftfraktur. Ivo menar att patienten borde ha röntgats under det första besöket på akuten då det handlade om en traumatisk skada. Ivo skriver vidare att den bristande behandlingen medförde att patienten drabbades av en vårdskada.

Det andra ärendet handlar om en kvinna som tidigare opererat vänster handled. Tre veckor efter ingreppet fick hon besvär, åkte till akuten och fick ett nytt bandage. Hon röntgade själv sin hand på sitt arbete och upptäckte att det blivit en fraktur där ett stift var fäst i handen. Hon kontaktade ortopeden, fick remiss till röntgen och träffade sedan en läkare på akuten. Han konstaterade att det handlade om en fraktur.

Fallet anmäldes till Ivo som i sitt beslut skriver att handen borde ha röntgats då det handlade om en akut svår smärta samt en blödning efter en operation. Med de symptom som patienten hade och att hon sökte akut vård skulle en röntgenundersökning av handen ha genomförts.

Ständig dialog

Hans Halén, verksamhetschef för akuten, kan inte uttala sig om de enskilda ärendena men betonar att det finns en ständig dialog med de berörda klinikerna. Det jobbet pågår ständigt oavsett om Ivo kommer med kritik eller inte.

– Vi uppskattar när vi får en tydlig återkoppling från Ivo, det blir en del i vårt kvalitetsarbete. Främst letar vi efter systemfel, då går det att påverka, säger Halén.

Ett av ärendena handlar om en kvinna som föll när hon skulle kliva av bussen. Hon skadade sitt vänstra ben och lår. På akuten bedömdes besvären bero på en sträckning av lårmuskeln.

Någon röntgenundersökning utfördes inte och dagen därpå fick kvinnan åka ambulans till akuten, då besvären ökat. Senare upptäcktes att det handlade om en höftfraktur. Ivo menar att patienten borde ha röntgats under det första besöket på akuten då det handlade om en traumatisk skada. Ivo skriver vidare att den bristande behandlingen medförde att patienten drabbades av en vårdskada.

Det andra ärendet handlar om en kvinna som tidigare opererat vänster handled. Tre veckor efter ingreppet fick hon besvär, åkte till akuten och fick ett nytt bandage. Hon röntgade själv sin hand på sitt arbete och upptäckte att det blivit en fraktur där ett stift var fäst i handen. Hon kontaktade ortopeden, fick remiss till röntgen och träffade sedan en läkare på akuten. Han konstaterade att det handlade om en fraktur.

Fallet anmäldes till Ivo som i sitt beslut skriver att handen borde ha röntgats då det handlade om en akut svår smärta samt en blödning efter en operation. Med de symptom som patienten hade och att hon sökte akut vård skulle en röntgenundersökning av handen ha genomförts.

Ständig dialog

Hans Halén, verksamhetschef för akuten, kan inte uttala sig om de enskilda ärendena men betonar att det finns en ständig dialog med de berörda klinikerna. Det jobbet pågår ständigt oavsett om Ivo kommer med kritik eller inte.

– Vi uppskattar när vi får en tydlig återkoppling från Ivo, det blir en del i vårt kvalitetsarbete. Främst letar vi efter systemfel, då går det att påverka, säger Halén.