Bergsklättring stoppas i Borgehall

BILLINGEN: Länsstyrelsen drar in tidigare dispens

Länsstyrelsen i Västra Götaland stoppar helt fortsatt bergsklättring på Borgehall utanför Lerdala. Även klättring i Ryds grottor begränsas av en strängare bedömning än tidigare.

Borgehall vid Bjursjön utanför Lerdala är naturreservat och reglerna förbjuder klättring på klipporna. Billingens klätterklubb har sedan 1996 beviljats dispens för sina medlemmar. I höst kom besked från länsstyrelsen att dispensen inte förlängs.

Frikostigt

– Klubben har haft en frikostig dispens, men nu säger vi nej till fortsatt klättring. Inför beslutet har vi haft ett djupare resonemang och har ny kunskap om de lavar och mossor som finns där, säger handläggaren Kristina Höök Patriksson.

Under 2016 har länsstyrelsen låtit undersöka området mer noggrant och enligt Höök Patriksson ligger resultaten till grund för en ny bedömning jämfört med den som tidigare gällt.

Rödlistad

Här finns också växten ärtvicker – rödlistad som utrotningshotad – och länsstyrelsen vill därför skydda hela platsen från klättring.

Även för Ryds grottor finns ett förbud i reservatsreglerna, men här medger länsstyrelsen fortsatt klättring på 28 leder. Däremot stoppas åtta leder som tidigare har använts.

Calle Nystedt är kontaktperson för frågor som rör utomhusklättring hos Billingens klätterklubb. Han har själv klättrat i 25 år och beskriver Borgehall som Skaraborgs främsta klättring.

– Borgehall och Ryds grottor är de finaste klipporna med mest imponerande läge. För klubbens friluftstradition är det viktigt att vi har attraktiva klättermöjligheter på Billingen. Borgehall har klassiska klätterleder, och det är synd om kommande generationer klättrare inte får chansen att prova där, säger Nystedt.

Har överklagat

Klubben har valt att överklaga länsstyrelsens beslut både när det gäller Borgehall och Ryds grottor. Calle Nystedt hävdar att antalet klättrare på Borgehall minskat och att det handlar om enstaka klättrare per vecka under tiden maj – september.

– Vi är medvetna om ärtvickern, men vi ser också att den har spridit sig i omfång i Borgehall. Vi tror absolut att det går att öka skyddet av den med skyltar och extra försiktighet. Vi har genom åren känt att länsstyrelsen haft förtroende för hur vi nyttjar dispensen och det här beslutet kom överraskande för oss, säger Nystedt.

Klättrat i 30 år

Han hoppas att Mark- och miljödomstolen i Vänersborg i sin prövning gör en annan bedömning av möjligheterna att förena naturskydd och klättring.

– Det vore tråkigt för klubben om vi inte får fortsätta. Vi har klättrat där i över 30 år, säger han.

11 jan 2017 06:00

11 jan 2017 06:00