Betalar 45 miljoner när kongresshall står klar

Socialdemokraterna reserverade sig

(UPPDATERAD 16.40) Skövde kommun betalar 45 miljoner först när en färdig kongressbyggnad står klar. Hotellet har fyra år på sig att färdigställa anläggningen. Det är kärnan i de avtal mellan Skövde kommun och Hotell Billingehus som offentliggjordes på onsdagen.

En majoritet i kommunstyrelsens arbetsutskott godkände avtalen som nu kommer upp för slutligt beslut i kommunfullmäktige den 27 februari.

– Inom Alliansen tror vi på den här satsningen och vi lägger fram ett förslag som vi hoppas kommunfullmäktige säger ja till, sa kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) vid gårdagens presskonferens.

”Benhårda”

I korthet innebär uppgörelsen att hotellet lägger över Blå hallen, Billingebadet och pulkaområdet i ett nybildat bolag, Skövde Billingen AB. Kommunen köper aktierna i bolaget för 45 miljoner kronor, men betalningen sker först när en kongresshall är uppförd och slutbesiktigad. Den ska vara klar inom fyra år.

– Vi har varit benhårda i förhandlingarna på att säkerställa Skövdebornas ställning och dit har vi nått. Det är hotellet som står för risken, vi har minimerat Skövdeborna risk menar Katarina Jonsson.

Kommunen tillträder fastigheten direkt efter ett positivt fullmäktigebeslut och skulle inte hotellet bygga kongressanläggningen kommer kommunen ändå behålla bolaget.

Överklagad

Fjolårets avsiktsförklaring är överklagad till Förvaltningsrätten i Jönköping, men beskedet därifrån dröjer. Nu kommer de bindande avtalen upp för beslut innan den rättsprocessen är avgjord. Katarina Jonsson menar dock att kommunen inte hinner invänta på ett avgörande där.

– Det är för riskfyllt för projektet att vänta på en process som kan dra ut två–tre år. Vi anser att vi har stöd i lagen, säger Jonsson.

Ulla-Britt Hagström (L). Gunvor Kvick (C) och Conny Brännberg (KD) bekräftade på presskonferensen att Alliansen står bakom avtalen.

– Vi har anlitat den bästa juridiska expertisen och gör en politisk bedömning att vi kan gå den här vägen, förklarade Brännberg.

Skulle en rättslig prövning underkänna affären får man hantera det då menar Katarina Jonsson.

– Då får kommunen rätta det i så fall.

S säger nej

SLA avslöjade redan i förra veckan att Socialdemokraterna kommer att stå fast vid sitt tidigare nej i frågan. Det bekräftade under onsdagen då S-ledamöterna i ksau (Marie Ekman och Johan Ask) reserverade sig mot avtalen.

– Vi har lagt mycket kraft på att få en bred majoritet och vi hade hoppats att S skulle ändra sig, men vi har olika ingångar i detta.

 

Avtalen i korthet

Driftsavtalet:

Skövde Billingen AB (kommunen) ska rusta upp friluftsbadet och ansvara för teknisk drift. Kommunen beslutar om entréavgifter.

Hotellet ska stå för driften av badet och anordna gratis simskola. Har rätt att servera mat och dryck. Allmänhetens tillgång till badet får inte begränsas och en princip om icke-diskriminering ska gälla.

Samarbetsavtalet:

Kommunen ska bygga ut och förlänga Billingebacken samt anlägga en stollift och skapa 10 kilometer sammanhängande konstsnöspår. Skapa en Vasaloppsbyggnad. Skapa förutsättningar för nödvändig infrastruktur.

Hotellet ska bygga en kongresshall för 1200 sittande deltagare. Renovera befintlig hotellanläggning och bygga ut hotellet med 100 nya rum.

Aktieöverlåtelseavtalet:

Kommunen köper aktierna i det nybildade bolaget Skövde Billingen AB som äger Blå hallen, friluftsbadet och markområden. Betalning sker genom en revers som förfaller till betalning när kongresshallen är uppförd och besiktigad.

11 jan 2017 15:17

11 jan 2017 17:21