11 jan 2017 11:56

11 jan 2017 11:56

Överklaganden i bagerihärvan

SKÖVDE: Skövdebor vill frikännas

Den utpekade huvudmannen i bagerihärvan, en 44-årig Skövdebo, dömdes till tre års fängelseför grova ekobrott. När han nu överklagar vill han att hovrätten ogillar åtalet.

Några dagar före jul kom domen mot Skövdebon och ytterligare personer som åtalats i den uppmärksammade bagerihärvan som rört omfattade ekonomisk brottslighet i bolag inom kafé- och restaurangbranschen.

Grova ekobrott

Den 44-årige Skövdebon, som även tidigare dömts till fängelse för grov ekonomisk brottslighet, dömdes av Göteborgs tingsrätt till tre års fängelse för grovt bokföringsbrott, grovt bedrägeri, bokföringsbrott, skattebrott och försvarande av skattekontroll. Domstolen meddelade honom också näringsförbud i åtta år. Nu överklagar han domen och yrkar att hovrätten ogillar samtliga de gärningspåståenden som riktats mot honom.

”Felbedömt”

Även en annan 44-årig Skövdebo som dömdes i härvan överklagar. Han anser att tingsrätten har felbedömt värdet av den bevisning som har åberopats av ekobrottsmyndigheten – inget av det han dömts för har styrkts.

Han dömdes i tingsrätten till skyddstillsyn och 220 timmars samhällstjänst för bland annat grovt bedrägeri.

Några dagar före jul kom domen mot Skövdebon och ytterligare personer som åtalats i den uppmärksammade bagerihärvan som rört omfattade ekonomisk brottslighet i bolag inom kafé- och restaurangbranschen.

Grova ekobrott

Den 44-årige Skövdebon, som även tidigare dömts till fängelse för grov ekonomisk brottslighet, dömdes av Göteborgs tingsrätt till tre års fängelse för grovt bokföringsbrott, grovt bedrägeri, bokföringsbrott, skattebrott och försvarande av skattekontroll. Domstolen meddelade honom också näringsförbud i åtta år. Nu överklagar han domen och yrkar att hovrätten ogillar samtliga de gärningspåståenden som riktats mot honom.

”Felbedömt”

Även en annan 44-årig Skövdebo som dömdes i härvan överklagar. Han anser att tingsrätten har felbedömt värdet av den bevisning som har åberopats av ekobrottsmyndigheten – inget av det han dömts för har styrkts.

Han dömdes i tingsrätten till skyddstillsyn och 220 timmars samhällstjänst för bland annat grovt bedrägeri.