Så många tar studenten efter tre år

GYMNASIESKOLAN

Drygt åtta av tio elever i Skövdes gymnasieskolor tar examen efter tre år. Det är bättre än rikssnittet.
– Vi ligger bra till nationellt, men inte tillräckligt bra, säger gymnasiechefen Johan Rahmberg.

Skolverkets färska statistik visar att 81,8 procent av gymnasieeleverna som tog studenten i somras gjorde det på tre år. I hela Sverige var det 74 procent. Undersökningen avser både de kommunala gymnasieskolorna och friskolorna och berör de nationella programmen, alltså inte introduktionsprogrammen.

Många utifrån

På yrkesprogrammen tog nästan 85 procent av eleverna studenten efter tre år. På de högskoleförberedande programmen är siffran lägre, knappt 79 procent.

– För några år sedan låg vi på nionde eller tionde plats i landet, men det har svängt lite sedan dess. Ska man se det ur ett positivt perspektiv är Skövde attraktivt, cirka 40 procent av eleverna kommer från kringkommunerna, säger Johan Ramberg.

VVS- och fastighetsprogrammet var hundraprocentigt och toppar listan. Över Skövdesnittet ligger också program som industritekniska, humanistiska och hantverk.

En av gymnasiechefens förklaringar är att många ungdomar kommer in på sina förstahandsval.

– Trivs man bra uppnår man bra resultat och man klarar av sina studier på tre år, säger han.

Fyra år

Men trots allt är det nästan en femtedel som inte klarar av gymnasiet på tre år – vilka man satsar extra på, enligt Ramberg. Några av anledningarna till att en del ungdomar läser på fyra år är till exempel sociala problem eller att eleven valde fel program från början.

Summa summarum anser alltså gymnasiechefen att genomströmningen fungerar väl.

– Men jag har satt ett högre mål internt. En god genomströmning är bra både för eleverna och rent samhällsekonomiskt, att ungdomarna kan gå vidare till högskola eller jobb efter tre år på gymnasiet.

11 jan 2017 18:27

11 jan 2017 18:27