Säkerheten ska höjas på olycksdrabbad väg

SKÖVDE: Efter olyckan på Hjovägen

Efter ytterligare en olycka på Hjovägen öster om Skövde ska Trafikverket nu se hur säkerheten kan höjas.
– Om fyra år ska sträckan byggas om och bli mötesseparerad, frågan är vad vi kan göra fram tills dess, säger Sara Sandin, Trafikverket.

Nyligen inträffade en olycka på Hjovägen, vid Asketorps kvarn. Det är inte den första olyckan sträckan och SLA-läsare efterlyser nu åtgärder för att säkerheten ska höja.

– Det har varit en del olyckor och incidenter på riksväg 49, det stämmer. Det är inte en trafiksäker väg i dag. Just där den senaste olyckan inträffade är det en besvärlig utfart och det finns fler liknande på sträckan mot Igelstorp, säger Sara Sandin, åtgärdsplanerare på Trafikverket.

Nu kommer också Trafikverket att titta på om det finns några möjligheter att höja trafiksäkerheten relativt snabbt och med enkla medel.

Byggs om 2021

I den regionala vägplanen finns nämligen ett beslut om en total ombyggnad av en cirka fem kilometer lång sträcka, från öster om Ösan utanför Skövde, i höjd med den senaste olycksplatsen, till öster om Igelstorp. Trafiksäkerheten höjs rejält när vägen ska bli mötesseparerad, byggnationen är planerad till 2021.

– Ombyggnaden görs just för att det ska bli trafiksäkert och bättre framkomlighet. Det blir en 2+1-väg med mitträcke, men den exakta utformningen är inte klar. Först måste en vägplan för projektet tas fram. Men med största säkerhet kommer anslutningar, liknande den vid Asketorp, att stängas.

– Förmodligen blir det i stället lokalvägar, som i det här fallet kanske ansluter vid nya Husebyrondellen, eller planskilda passager. Det återstår att se.

Planen är att hastigheten på sträckan ska höjas till 100 kilometer i timmen.

Temporära lösningar

Så när Trafikverket nu ska titta på om det finns möjligheter till säkerhetshöjande åtgärder handlar det om temporära lösningar fram tills ombyggnaden.

– Det är för tidigt att säga om det finns några motiv till att göra något nu eller om det ens finns möjligheter till några kortsiktiga lösningar.

På exempelvis E20 har Trafikverket gjort tillfälliga åtgärder i väntan på de stora och planerade om- och nybyggnation av ej mötesseparerade delsträckor till mötesseparerad väg för förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet.

– Det handlar bland annat om sänkt hastighet från 90 km/h till 80 Km/h. Men vad gäller Hjovägen är det inte aktuellt med hastighetssänkning som en temporär åtgärd eftersom det ju redan är 80 km/h där. Däremot har vi noterat vid exempelvis Asketorpsutfarten är att sikten är skymd, så där kan en sikthöjande åtgärd vara aktuell. Det kan kanske behövas även vid andra utfarter på sträckan.

11 jan 2017 06:00

11 jan 2017 06:00