31 jan 2017 16:23

31 jan 2017 16:23

Även Knistad fick avslag

SKÖVDE

Även Knistad AB fick avslag på sin begäran om inhibition i Billingenärendet.

Bolaget har i en överklagan begärt att rätten tillfälligt stoppar kommunen från att verkställa avtalen med hotell Billingehus.

Bolaget hänvisar till att fjolårets avsiktsförklaring är överklagad och innan den prövningen är avslutad bör inte avtalen fullföljas.

Förvaltningsrätten i Jönköping avslår yrkandet och skriver att inhibition endast bör komma i fråga när starka skäl talar för att ett beslut är olagligt.

Bolaget har i en överklagan begärt att rätten tillfälligt stoppar kommunen från att verkställa avtalen med hotell Billingehus.

Bolaget hänvisar till att fjolårets avsiktsförklaring är överklagad och innan den prövningen är avslutad bör inte avtalen fullföljas.

Förvaltningsrätten i Jönköping avslår yrkandet och skriver att inhibition endast bör komma i fråga när starka skäl talar för att ett beslut är olagligt.