Nya rektorn vill att högskolan växer

SKÖVDE: Lars Niklasson har utformat sina visioner

När SLA träffar Lars Niklasson har han varit rektor för högskolan i 53 dagar.
– Nu är det ett nytt läge och ett blankt papper. Jag måste förtjäna förtroendet på plats, säger professorn som har ägnat i princip hela sitt arbetsliv åt Högskolan i Skövde.

Lars Niklasson dyker upp med andan i halsen och en pappmugg kaffe i handen till intervjun med SLA.

Han har precis haft ett möte i en av lärosätets lokaler en bit från sitt eget kontor, och det följer ungefär mallen för hans första tid på posten som rektor. Han vill gärna prata med så många som möjligt och få chansen att förklara sina visioner. Samtidigt vill han ta del av andras tankar och idéer.

Vill växa till det dubbla

– Jag vill synliggöra att jag tycker att vi ska växa. Tillgången på högre utbildning är lägre i Skaraborg jämfört med andra områden, och med tanke på den skulle vi behöva bli dubbelt så stora. Vi skulle kunna växa cirka tio procent årligen med bibehållen kvalitet.

Just nu minskar utbildningsuppdraget i stället, eftersom kullarna minskar.

Lars kommer bland annat att träffa politiker för att ta upp tillväxtfrågan, och vid det senaste styrelsemötet beslutade man att be regeringen om att högskolans utbildningsanslag ska höjas med omkring 90 miljoner kronor fram till 2020.

– Vi behöver se över våra utbildningar och profileringstanken är viktig. Det vi gör ska vi göra bra och vi ska ha utbildning inom alla nivåer. Just nu har vi en examensrätt, inom IT, och vi siktar på två till. Den första av de två vill vi ha inom hälsa och vård.

Om utbildningsuppdraget minskar, hur ska då lärosätet kunna bli dubbelt så stort?

– Vi har en demografisk dipp nu, men 2030 kommer kullarna att vara lika stora som höjdpunkten 2013. Politikerna har också konstaterat att det är skillnad på utbildning i Sverige, och vi vill ge dem goda argument för förändring.

– Vi kan verka i områden som är svåra för större lärosäten, exempelvis tvärvetenskapliga. Vi har en historik kring det och det är värt att utveckla ytterligare.

Fler kontaktytor

Lars tycker att det är bra att de tidigare rektorernas arbete har haft en tydlig linje.

– Lars-Erik Johansson pratade om profilering och excellens, Leif Larsson fokuserade på samverkan och utbildning till jobb, och Sigbritt Karlsson sa: kvalitet, kvalitet, kvalitet. Jag har en bra grund att bygga på.

Är det något som fungerar dåligt?

– Vi kan bli mycket bättre på att samarbeta med privat och offentlig sektor, och skapa fler kontaktytor. Vi måste marknadsföra oss, och beskriva vad vi är bra på och på så sätt skapa samverkan.

Var cykelreparatör

Lars är professor i datavetenskap, och han var faktiskt den första doktoranden någonsin på högskolan. Han menar att han har lärosätet att tacka för allt.

Han började plugga på den dataekonomiska linjen 1985 och säger att han hade tur som kom in på rätt område i rätt tid.

– Jag var 23 år och hade ett eget företag i Karlsborg då. Jag var cykelreparatör. Det gick inte att leva på så när jag såg en annons för högskolan så tyckte jag att det lät bra. Ekonomi är ju kul och även om jag aldrig hade använt en dator så tänkte jag att det nog är framtiden.

2000 blev Lars professor, 2003 prorektor med forskning och samverkan på sitt bord, och 2013 fick han samma tjänst i Jönköping.

– Jag var tillförordnad rektor där under 2016 och kände att jag ville göra något annat än att jobba som prorektor. När jag blev tillfrågad om det här rektorsjobbet var det självklart att säga ja. Jag brinner verkligen för Högskolan i Skövde.

Olika förväntningar

Lars berättar att han har blivit väl mottagen, att det har varit enkelt att komma in i jobbet och att han känner många redan.

Det behöver inte ju nödvändigtvis bara vara av godo eftersom gamla lojaliteter, och kanske även surdegar, kan finnas kvar.

– Det kan finnas både för höga förväntningar, och även fel förväntningar. Vissa kanske tycker att det är skönt att jag kommer tillbaka, och andra tycker att jag tidigare har fattat beslut som har varit negativt för vissa grupperingar.

– Men nu har jag ju en helt annan roll. Det är ett nytt läge och ett blankt papper. Jag måste förtjäna förtroendet på plats, men det är annorlunda när man kommer helt utan ryggsäck.

Kritiska frågor

Lars tycker att atmosfären på högskolan är öppen och att alla har lätt att komma till tals.

Ett sådant exempel är det möte han hade med personalen under rekryteringsprocessen. Den så kallade hearingen.

– Då fick jag alla de frågorna, och medarbetarna här är vana att ställa kritiska frågor. Jag har fått bemöta det och jag tycker att vi har högt i tak. Vi har lätt för att skilja på sak och person.

12 mar 2017 12:00

12 mar 2017 12:00