15 mar 2017 13:00

15 mar 2017 13:21

"Inte roligt att vi sjunker i ranking"

SKÖVDESamhällbyggnadschefen om sänkta betyget

Kommunens samhällsbyggnadschef Karl Alexandersson är inte nöjd med sänkta betyget från Fastighetsägarna.

– Det är klart att vi måste ta till oss det och förbättra de områden vi kan. Det är inte roligt att vi sjunker i ranking och bedömning, men samtidigt ser vi det som att vi får information om vad som kan och bör förbättras, kommenterar Alexanderson.

SLA rapporterade på tisdagen om att Skövde dalat i den återkommande undersökning där fastighetsföretagare svarar på enkätfrågor om klimatet i deras bransch. Skövde kommun har hamnat under genomsnittet och sämst betyg får Skövde när det gäller planfrågorna, kommunens handläggningstider och smidighet i bygg- och planärenden.

Vad är det viktigaste att ta tag i?

– Jag tror att punkten konkurrens på lika villkor och tydlighet från kommunen hur man avser att hantera olika frågor ligger högt upp på agendan.

Exempelvis?

– Vilka exploateringsområden kommer i framtiden. När kommer de och hur ska de hanteras. Är det intresseförfrågningar, direkt tilldelning eller tävling som kommunen tänker sig. Där kan vi ha en större tydlighet. Vi har varit i ett expansivt läge under en period och vi behöver bli tydligare i tillväxtfrågorna.

Handläggningstiderna?

– Jag har förståelse för att man tycker att planfrågorna tar tid, men samtidigt är det viktigt att ha förståelse för att den processen tar tid.

Vad tar du till dig som bra i rapporten?

– Att vi har högre betyg än genomsnittet när det gäller kontakterna med tjänstemännen. Allt är inte negativt utan det finns flera saker som är bra.

Nya chefer

Alexandersson är sedan några veckor permanent tillsatt som samhällsbyggnadschef efter en tid som tillförordnad. Nu finns även en nytillträdd planchef samt mark- och exploateringschef på plats i organisationen. Positioner som tidigare har varit vakanta i omgångar.

– Det kommer betyda jättemycket att vi nu kan börja jobba som ett lag och med struktur. Vi har gjort mycket bra, men nu tror jag det blir lättare att få struktur på våra gemensamma resurser.

– Det är klart att vi måste ta till oss det och förbättra de områden vi kan. Det är inte roligt att vi sjunker i ranking och bedömning, men samtidigt ser vi det som att vi får information om vad som kan och bör förbättras, kommenterar Alexanderson.

SLA rapporterade på tisdagen om att Skövde dalat i den återkommande undersökning där fastighetsföretagare svarar på enkätfrågor om klimatet i deras bransch. Skövde kommun har hamnat under genomsnittet och sämst betyg får Skövde när det gäller planfrågorna, kommunens handläggningstider och smidighet i bygg- och planärenden.

Vad är det viktigaste att ta tag i?

– Jag tror att punkten konkurrens på lika villkor och tydlighet från kommunen hur man avser att hantera olika frågor ligger högt upp på agendan.

Exempelvis?

– Vilka exploateringsområden kommer i framtiden. När kommer de och hur ska de hanteras. Är det intresseförfrågningar, direkt tilldelning eller tävling som kommunen tänker sig. Där kan vi ha en större tydlighet. Vi har varit i ett expansivt läge under en period och vi behöver bli tydligare i tillväxtfrågorna.

Handläggningstiderna?

– Jag har förståelse för att man tycker att planfrågorna tar tid, men samtidigt är det viktigt att ha förståelse för att den processen tar tid.

Vad tar du till dig som bra i rapporten?

– Att vi har högre betyg än genomsnittet när det gäller kontakterna med tjänstemännen. Allt är inte negativt utan det finns flera saker som är bra.

Nya chefer

Alexandersson är sedan några veckor permanent tillsatt som samhällsbyggnadschef efter en tid som tillförordnad. Nu finns även en nytillträdd planchef samt mark- och exploateringschef på plats i organisationen. Positioner som tidigare har varit vakanta i omgångar.

– Det kommer betyda jättemycket att vi nu kan börja jobba som ett lag och med struktur. Vi har gjort mycket bra, men nu tror jag det blir lättare att få struktur på våra gemensamma resurser.