Nedåt för Skövde i undersökning

NÄRINGSLIV: Mätning av fastighetsföretagarklimatet

Över genomsnittet har förvandlats till under för Skövde i mätningen av fastighetsföretagarklimatet.
– Det är en stad med ambitioner, därför känns trenden allvarlig och behöver tas på allvar, säger Mattias Peterson, Fastighetsägarna.

Undersökningen om fastighetsägarklimatet är intressant, men bitvis också trist, läsning för Skövde kommun. Från att tidigare år ha legat över genomsnittet hamnar kommunen nu under.

Nedåtgående trend

– Den långsiktiga trenden är viktig, för Skövdes del pekar den nedåt, säger David Björnberg, utredare vid Fastighetsägarnas regionkontor i Göteborg.

Sämst betyg får kommunen när det gäller planfrågorna, kommunens handläggningstider och smidighet i bygg- och planärenden.

– Om företagare uppfattar det som att det är ”svårt att komma igenom”, att processerna tar för lång tid då sprids den uppfattningen. Det kan leda till att Skövde går miste om investeringar. Företagare måste ju se möjligheter till en rimlig affärsmässig vinst, säger Mattias Peterson, ansvarig näringspolitik Fastighetsägarna.

Trollhättan bra

David Björnberg säger att Trollhättan är en av få kommuner som går framåt i undersökningen.

– Det är ett bra exempel där kommun och näringsliv har bra kontakt. Kanske något för Skövde, som också är en expansiv ort, att titta närmare på.

Men även om undersökningen totalt sett inte är särskilt positiv för Skövdes del så finns ljuspunkter. Nio av tio uppfattar att det i kommunen finns goda förutsättningar för att ha en lönsam verksamhet och nästan lika många tycker att det är lönsamt att köpa fastigheter här.

Årlig undersökning

Fastighetsägarna har sedan 2006 årligen tagit tempen på klimatet för fastighetsföretagarna. I 20 kommuner i Fastighetsägarnas region där bland andra Västra Götaland, Värmland och Halland ingår har slumpvis utvalda privata fastighetsföretagare (40 från Skövde i årets undersökning) svarat på frågor som på olika sätt rör förutsättningarna att bedriva just fastighetsverksamhet.

15 mar 2017 06:00

15 mar 2017 12:10