15 mar 2017 06:00

15 mar 2017 06:00

Patient avled i väntan på röntgen

SKÖVDE: Lex Maria-anmälan på Skaraborgs sjukhus

En patient lades in på Skas på grund av misstänkt infektion. Men risken ansågs låg så röntgen bedömdes kunna vänta till nästa morgon.
Innan den gjordes avled patienten.

Det var 2015 som patienten inkom på natten med ambulans till akutmottagningen på Skaraborgs sjukhus Skövde med buksmärta.

De första undersökningarna tydde på tarmvred eller infektion men misstanken om det förstnämnda bedömdes som låg. ”Därför lades patienten in som medicinpatient på MAVA och den buköversiktsröntgen som beställts bedömdes kunna vänta till påföljande morgon” beskriver sjukhuset.

Men under natten utvecklade patienten blodförgiftning och avled innan någon röntgen hann göras.

Händelsen lex Maria-anmäldes i februari 2017.

Det var 2015 som patienten inkom på natten med ambulans till akutmottagningen på Skaraborgs sjukhus Skövde med buksmärta.

De första undersökningarna tydde på tarmvred eller infektion men misstanken om det förstnämnda bedömdes som låg. ”Därför lades patienten in som medicinpatient på MAVA och den buköversiktsröntgen som beställts bedömdes kunna vänta till påföljande morgon” beskriver sjukhuset.

Men under natten utvecklade patienten blodförgiftning och avled innan någon röntgen hann göras.

Händelsen lex Maria-anmäldes i februari 2017.