16 mar 2017 06:00

16 mar 2017 06:00

Hagström protesterar in i det sista

SKÖVDE: Beslut idag om S:t Markus framtid

Kyrkofullmäktige ska nu fatta beslut om Markuskyrkan – säljas eller inte. Men även om kyrkorådet var enigt om en försäljning tänker fullmäktigeledamoten Ulla-Britt Hagström inte ge upp. ”Det vore tragiskt om kyrkan försvinner”.

I februari presenterade Svenska kyrkan i Skövde sin fastighetsutredning. Den innebär bland annat att Markuskyrkan i Lunden stänger för gott och läggs ut till försäljning. Detta har väckt reaktioner.

”Många besvikna”

– Jag har mött många av medlemmarna och de är mycket besvikna. Inte minst på seniormässan träffade jag många som tycker att detta är fel, säger Ulla-Britt Hagström, ledamot i kyrkofullmäktige i Skövde för ”En levande kyrka i Skövde församling”.

Ulla-Britt Hagström har uppfattningen att verksamheten i Markuskyrkan ska behållas och lämnade också en motion om detta till kyrkofullmäktige i höstas.

Nya bostadsområden

– Det bor redan mycket folk i Lunden och Trängen, bostadsområden nära kyrkan, och ett flertal bostadsområden växer fram där kontinuerligt – Aspö, Frostaliden och Trädgårdsstaden.

– Dessutom ska Lundenskolan fördubbla sin storlek. Jag anser att det vore tragiskt om Markuskyrkan läggs ner. Den behövs.

Redan för att par år sedan stod det klart att en renovering av Markuskyrkan var nödvändig. Kyrkan hade en budget på 12,5 miljoner kronor för det, men offerterna på renoveringen låg på minst 6 miljoner kronor till.

– Jag menar att den här stora renoveringen inte måste bli så stor och driften för kyrkan ligger på mellan 200 000 och 300 000 kronor, det är inte så farligt.

På torsdagskvällen är det kyrkofullmäktige i Skövde. Där ska det fattas beslut om fastighetsutredningen.

”Gör vad jag kan”

– Först är det ett så kallat idéfullmäktige där utredningen ska diskuteras och därefter ett beslutsmöte. Jag kommer att yrka på min motion och hoppas att ledamöterna är beredda att rösta ja till den och därmed göra en renovering.

Vad tror du om dina möjligheter i frågan?

– Jag har egentligen inte så stora förhoppningar om att få gehör för min ståndpunkt – kyrkorådet var ju enigt.

– Men jag ska i alla fall göra vad jag kan. Ända in i det sista.

Ett av skälen till att kyrkan ser över sina kostnader är Svenska kyrkans stora medlemstapp.

I februari presenterade Svenska kyrkan i Skövde sin fastighetsutredning. Den innebär bland annat att Markuskyrkan i Lunden stänger för gott och läggs ut till försäljning. Detta har väckt reaktioner.

”Många besvikna”

– Jag har mött många av medlemmarna och de är mycket besvikna. Inte minst på seniormässan träffade jag många som tycker att detta är fel, säger Ulla-Britt Hagström, ledamot i kyrkofullmäktige i Skövde för ”En levande kyrka i Skövde församling”.

Ulla-Britt Hagström har uppfattningen att verksamheten i Markuskyrkan ska behållas och lämnade också en motion om detta till kyrkofullmäktige i höstas.

Nya bostadsområden

– Det bor redan mycket folk i Lunden och Trängen, bostadsområden nära kyrkan, och ett flertal bostadsområden växer fram där kontinuerligt – Aspö, Frostaliden och Trädgårdsstaden.

– Dessutom ska Lundenskolan fördubbla sin storlek. Jag anser att det vore tragiskt om Markuskyrkan läggs ner. Den behövs.

Redan för att par år sedan stod det klart att en renovering av Markuskyrkan var nödvändig. Kyrkan hade en budget på 12,5 miljoner kronor för det, men offerterna på renoveringen låg på minst 6 miljoner kronor till.

– Jag menar att den här stora renoveringen inte måste bli så stor och driften för kyrkan ligger på mellan 200 000 och 300 000 kronor, det är inte så farligt.

På torsdagskvällen är det kyrkofullmäktige i Skövde. Där ska det fattas beslut om fastighetsutredningen.

”Gör vad jag kan”

– Först är det ett så kallat idéfullmäktige där utredningen ska diskuteras och därefter ett beslutsmöte. Jag kommer att yrka på min motion och hoppas att ledamöterna är beredda att rösta ja till den och därmed göra en renovering.

Vad tror du om dina möjligheter i frågan?

– Jag har egentligen inte så stora förhoppningar om att få gehör för min ståndpunkt – kyrkorådet var ju enigt.

– Men jag ska i alla fall göra vad jag kan. Ända in i det sista.

Ett av skälen till att kyrkan ser över sina kostnader är Svenska kyrkans stora medlemstapp.