17 mar 2017 13:12

17 mar 2017 13:12

Protesterna hjälpte inte

MARKUSKYRKAN: Kykofullmäktige höll inte med Ulla-Britt Hagström

Precis som utlovat gjorde Ulla-Britt Hagström allt för att rädda Markuskyrkan. ”Det hjälpte inte, kyrkofullmäktige sade nej till min remiss och det betyder slutet för kyrkan. Jag anser att vi har förhastat oss”.

Tidigare i år kom Svenska kyrkan i Skövde med sin fastighetsutredning. En av punkterna i den var att stänga och lägga ut Markuskyrkan i Lunden till försäljning.

Bakgrunden är att kyrkan inte har råd med alla sina lokaler, framför allt beroende på medlemstappet. Markuskyrkan är dessutom i behov av renovering.

Behålla kyrkan

I november lämnade Ulla-Britt Hagström, ledamot i kyrkofullmäktige i Skövde för ”En levande kyrka i Skövde församling”, in en remiss till fullmäktige. Hon ville att man i stället för en försäljning skulle behålla kyrkan.

– Det är ett befolkningstätt område och nya bostadsområden byggs runt om och dessutom ska Lundenskolan byggas ut, jag anser att det ska finnas en kyrka i det området.

Vid torsdagskvällens kyrkofullmäktige skulle hon få ett svar på remissen.

Sade nej

– Jag försökte få återremiss, jag ville att man skulle titta på om det gick att bygga om kyrkan till en lägre kostnad. Jag ser också att man kunde ha tittat på olika samarbeten, kanske med Lundenskolan.

Inför mötet hade Ulla-Britt Hagström inga stora förhoppningar om att få alla med sig.

– Kyrkorådet har ju varit enigt i frågan så jag visste på förhand att det skulle vara svårt. Men jag gjorde vad jag kunde. Det gick dock inte så bra.

En överväldigande majoritet i kyrkofullmäktige, 21 ledamöter, sade nej till remissen, bara två ledamöter höll med Hagström och fem avstod från att rösta.

Många besvikna

– Det är ju det definitiva slutet för Markuskyrkan och jag anser att vi i detta har förhastat oss.

Enligt Hagström kom en hel del åhörare till fullmäktigemötet som hölls i Kyrkan hus.

– Många av dem var väldigt besvikna efteråt.

Tidigare i år kom Svenska kyrkan i Skövde med sin fastighetsutredning. En av punkterna i den var att stänga och lägga ut Markuskyrkan i Lunden till försäljning.

Bakgrunden är att kyrkan inte har råd med alla sina lokaler, framför allt beroende på medlemstappet. Markuskyrkan är dessutom i behov av renovering.

Behålla kyrkan

I november lämnade Ulla-Britt Hagström, ledamot i kyrkofullmäktige i Skövde för ”En levande kyrka i Skövde församling”, in en remiss till fullmäktige. Hon ville att man i stället för en försäljning skulle behålla kyrkan.

– Det är ett befolkningstätt område och nya bostadsområden byggs runt om och dessutom ska Lundenskolan byggas ut, jag anser att det ska finnas en kyrka i det området.

Vid torsdagskvällens kyrkofullmäktige skulle hon få ett svar på remissen.

Sade nej

– Jag försökte få återremiss, jag ville att man skulle titta på om det gick att bygga om kyrkan till en lägre kostnad. Jag ser också att man kunde ha tittat på olika samarbeten, kanske med Lundenskolan.

Inför mötet hade Ulla-Britt Hagström inga stora förhoppningar om att få alla med sig.

– Kyrkorådet har ju varit enigt i frågan så jag visste på förhand att det skulle vara svårt. Men jag gjorde vad jag kunde. Det gick dock inte så bra.

En överväldigande majoritet i kyrkofullmäktige, 21 ledamöter, sade nej till remissen, bara två ledamöter höll med Hagström och fem avstod från att rösta.

Många besvikna

– Det är ju det definitiva slutet för Markuskyrkan och jag anser att vi i detta har förhastat oss.

Enligt Hagström kom en hel del åhörare till fullmäktigemötet som hölls i Kyrkan hus.

– Många av dem var väldigt besvikna efteråt.