20 mar 2017 14:25

20 mar 2017 14:25

Besöker boende

SKÖVDE: Kontroll

Regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården Cecilia Grefve besöker under tisdagen ett ungdomsboende i Skövde för att följa upp arbetet med en plan för handling.

Cecilia Grefve har sedan tidigare besökt 50 kommuner för att driva på utvecklingen av en social barn- och ungdomsvård av god kvalitet. Vid det första besöket i Skövde påbörjades upprättandet av en plan för handling och syftet med tisdagens besök är att följa upp hur detta arbete har utvecklats.

– Utmaningar som framkommit är bland annat att öka barn, unga och vårdnadshavares inflytande, och bättre samverkan. Jag hoppas naturligtvis att kommunerna har jobbat med dessa utvecklingsområden i sina planer för handling och att vi kan skönja resultatet av detta, säger Cecilia Grefve i ett pressmeddelande.

Cecilia Grefve har sedan tidigare besökt 50 kommuner för att driva på utvecklingen av en social barn- och ungdomsvård av god kvalitet. Vid det första besöket i Skövde påbörjades upprättandet av en plan för handling och syftet med tisdagens besök är att följa upp hur detta arbete har utvecklats.

– Utmaningar som framkommit är bland annat att öka barn, unga och vårdnadshavares inflytande, och bättre samverkan. Jag hoppas naturligtvis att kommunerna har jobbat med dessa utvecklingsområden i sina planer för handling och att vi kan skönja resultatet av detta, säger Cecilia Grefve i ett pressmeddelande.

  • Anna Leijon