20 mar 2017 10:05

20 mar 2017 10:05

Inget läkarintyg – blir uppsagd

FÖRSVARET: Försvarsanställd slarvade

En försvarsanställd som var sjukanmäld i sex månader utan att kunna visa läkarintyg för mer än ett fåtal av dagarna sägs nu upp. Detta efter ett beslut från Försvarsmaktens personalansvarsnämnd.

Det var under sex månader förra året som den försvarsanställde i Skövde var sjukanmäld. Enligt uppgifter i beslutet från personalansvarsnämnden kunde han visa läkarintyg för nio dagar under den perioden. Arbetsgivaren ska ha sökt honom för att få in läkarintyg för övrig tid, men utan resultat.

Saknar förtroende

Mannen kom efter sex månaders sjukfrånvaro tillbaka till arbetsplatsen. Kort senare gjorde hans chef en anmälan till ansvarsnämnden då man saknade förtroende för honom.

I intervjuer med mannen hade arbetsgivaren inte fått fram några godtagbara skäl för hans frånvaro.

Sägs upp

När ansvarsnämnden nu kommer med ett beslut kring mannen anställning konstaterar man att förbandets företrädare har varit i kontakt med den anställde under hans sjukfrånvaro och då meddelat honom konsekvenserna med olovlig utevaro.

Nämnden säger att mannen skulle kunna avskedas då han grovt åsidosatt sina åligganden, men anser att även om hans passivitet är skäl för allvarligt klander har arbetsgivaren reagerat något för svagt och i ett sent skede. I stället sägs han upp på grund av personliga skäl.

Det var under sex månader förra året som den försvarsanställde i Skövde var sjukanmäld. Enligt uppgifter i beslutet från personalansvarsnämnden kunde han visa läkarintyg för nio dagar under den perioden. Arbetsgivaren ska ha sökt honom för att få in läkarintyg för övrig tid, men utan resultat.

Saknar förtroende

Mannen kom efter sex månaders sjukfrånvaro tillbaka till arbetsplatsen. Kort senare gjorde hans chef en anmälan till ansvarsnämnden då man saknade förtroende för honom.

I intervjuer med mannen hade arbetsgivaren inte fått fram några godtagbara skäl för hans frånvaro.

Sägs upp

När ansvarsnämnden nu kommer med ett beslut kring mannen anställning konstaterar man att förbandets företrädare har varit i kontakt med den anställde under hans sjukfrånvaro och då meddelat honom konsekvenserna med olovlig utevaro.

Nämnden säger att mannen skulle kunna avskedas då han grovt åsidosatt sina åligganden, men anser att även om hans passivitet är skäl för allvarligt klander har arbetsgivaren reagerat något för svagt och i ett sent skede. I stället sägs han upp på grund av personliga skäl.