Nationella prov fick bytas ut efter läcka

SKÖVDE: Skolorna vidtog åtgärder

Delar av de nationella proven som skrevs i fredags läckte ut på förhand. Det tvingade skolorna i Skövde att snabbt agera.
– Vi fick plocka fram ersättningsprov, säger Fhia Lind som är rektor på Helenaskolan.

Under fredagen var det dags för delprov C av de nationella proven ut för Sveriges niondeklassare. Men på dagen innan kom uppgifter om att provet läckt ut och spridits på sociala medier.

Skolverkets ritlinjer säger då att rektorer som misstänker att provet läckt ut på deras skola får avgöra om de ska ta fram ett ersättningsprov. En åtgärd som högstadieskolorna i Skövde valde att vidta.

– Vi hade en dialog med varandra på morgonen och vi var överens om använda ersättningsprovet, säger Kristin Benerdal, rektor på Stöpenskolan.

– Det handlar ju om en rättssäkerhet för eleverna och det var ingen som protesterade mot bytet.

Fel i statistiken

Helenaskolans rektor Fhia Lind är inne på samma linje.

– Läcker det ut ska vi ju byta enligt direktiven. Och nu hade vi läst om det och vi hade elever som visade oss att det fanns ute, berättar hon.

Resultat från ersättningsprov kan användas som underlag för att betygsätta eleverna, precis som det ordinarie provet. Däremot kommer statistiken för de nationella proven att påverkas när alla provbetyg inte längre kan sammanställas från alla skolor.

Stressig kopiering

Provbytet innebar en stressig fredagsmorgon.

– Ersättningsprovet skickas bara ut i ett exemplar så vi fick snabbt kopiera upp det, säger Fhia Lind.

Kristin Benerdal hoppas att lösningen med ersättningsprov ska fungera motverkande.

– Förhoppningsvis ser man att man inte tjänar något på att sprida proven såhär för då kommer det ett annat prov.

Hur tror du att det gått till att det kommit ut?

– Vi har pratat om det men vi har ingen aning. Det borde vara omöjligt. Det finns väldigt strikta riktlinjer kring hur det ska hanteras och ser man på de rutiner vi har här på skolan så kan det inte läcka ut, säger Benerdal.

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S) är kritisk.

– Jag blir förstås väldigt arg. Det nationella provet är väldigt viktigt för elever eftersom de kan visa hur mycket de har lärt sig. Det är också ett viktigt underlag för lärarna när de bedömer elevens kunskaper, säger hon till TT.

På förmiddagen försökte många oroliga lärare vända sig till Skolverkets hemsida för vägledning. Men under samma tid låg hela sajten nere på grund av en teknikskada.

Nationella prov

Nationella prov ska fungera som ett stöd för läraren och bidra till likvärdig betygsättning i skolan.

Nationella prov genomförs i vissa ämnen i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan och i vissa kurser i gymnasieskolan.

Inom kommunal vuxenutbildning finns nationella prov inom SFI och i vissa kurser på gymnasial nivå.

De nationella proven är inte examensprov, utan ska vara en del av lärarens samlade information om en elevs kunskaper.

De nationella proven konstrueras på uppdrag av Skolverket av flera av landets universitet och högskolor.

Källa: Skolverket

20 mar 2017 06:00

20 mar 2017 06:00