Vem har vilka rättigheter?

SKÖVDE: Föreläsning på högskolan

Motsvaras ”mänskliga rättigheter” av ”medborgerliga rättigheter”? Frågan ställs av professor Lena Halldenius som ska föreläsa på högskolan.

Lena Halldenius är professor i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet.

Hennes forskning ligger inom politisk filosofi och tidigmodern politisk filosofihistoria, med fokus på frihet och rättigheter.

Skydda rättigheter

Hon är intresserad av hur moraliska begrepp figurerar i politisk teori och hur värderingar formar och formas av institutioner och samhällsförändring.

– Människor har rättigheter - men vilka har vilka? Sverige har godkänt såväl Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna som FN:s flyktingkonvention, säger Lena Halldenius i ett pressmeddelande, och fortsätter:

Flyktingfrågan

– Men när det förra hösten kom ovanligt många flyktingar till Sverige aktualiserades frågor om vems ansvar det bör vara att värna vad, och för vem. Vilka skydd ger egentligen den internationella flyktingrätten?

Onsdagen den 22 mars föreläser hon på högskolans populärvetenskapliga café.

20 mar 2017 09:26

20 mar 2017 09:26