27 mar 2017 06:00

27 mar 2017 06:00

Nya domarna stoppar Alexanders husdröm

SKÖVDE: Får inte bygga hus på åkermark

Alexander Ottosson får inte bygga sitt drömhus på åkermark utanför Ulvåker. Två nya domar tvingar byggnadsnämnden i Skövde att säga nej – trots att politikerna egentligen vill få fler att bygga på landsbygden.

– För oss känns det jättetråkigt, när vi nu äntligen en plats där vi vill bygga vårt hus. Vi har tänkt och förberett mycket vad vill göra, säger 27-årige Alexander Ottosson.

Letat länge

Han och sambon Marina Karlsson bor i Ulvåker, men har i flera år letat mark för att få bygga hus på landsbygden. Ingen jordbrukare har velat sälja mark – förrän i september. En lantbrukare gick med på att sälja 5 000 kvadratmeter åkermark längs en mindre väg mellan Ulvåker och Fjället utanför Skövde.

En avstyckning av marken kräver positivt förhandsbesked om bygglov, men här sa byggnadsnämnden i Skövde nej i torsdag. Orsaken är två nya domar från Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt som tydligt stoppat planerade enbostadshus på åkermark på andra håll i landet.

– Landsbygden behöver människor för att överleva och då kan man inte stoppa de som vill bo här. Här borde politikerna i Skövde själva få avgöra hur man vill ha det. Det känns segt att det drabbar oss precis nu. Tidigare har det gott att få bygglov för att få bygga på åkermark i Skövde och jag har exempel på att man fortfarande får göra det i andra kommuner i Skaraborg, säger Alexander, när han visar den tilltänkta tomten för SLA.

– Vi trodde så mycket på det här att vi till och med anslöt fiber hit, suckar han.

Går inte

Magnus Hammar Borsch (M) är ordförande i byggnadsnämnden i Skövde. När han fick ärendet på sitt bord första gången var han inställd på säga ja till Alexander, men han tvingades ändra sig.

– Domarna är så tydliga att de inte går att gå emot, säger Hammar Borsch.

Han anser att domarna kommer lägga en död hand över möjligheterna att bygga på landsbygden över hela landet. I miljöbalken skyddas jord- och skogsmark. ”Brukningsvärd

jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse [...]endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen”.

Beklagligt beslut

Kommunens tjänstemän har bett en jurist från SKL (Sveriges kommuner och landsting) att analysera en av domarna och enligt honom innebär den ”att uppförande av ett enda bostadshus inte är ett sådant väsentligt samhällsintresse som krävs för att undantaget ska vara tillämpligt.”

Politikerna i byggnadsnämnden skriver i sitt beslut att det är beklagligt att man tvingas säga nej och Magnus Hammar Borsch säger att han lyft frågan till riksdagsnivå för att försöka få till en lagändring.

Letar vidare

Det hjälper inte Alexander och Marina.

– Nej, kommer ju ta år innan det händer något. Jag tror heller inte att jag kommer överklaga. Vi får leta mark någon annanstans, kanske i Tibro, funderar Alexander.

– För oss känns det jättetråkigt, när vi nu äntligen en plats där vi vill bygga vårt hus. Vi har tänkt och förberett mycket vad vill göra, säger 27-årige Alexander Ottosson.

Letat länge

Han och sambon Marina Karlsson bor i Ulvåker, men har i flera år letat mark för att få bygga hus på landsbygden. Ingen jordbrukare har velat sälja mark – förrän i september. En lantbrukare gick med på att sälja 5 000 kvadratmeter åkermark längs en mindre väg mellan Ulvåker och Fjället utanför Skövde.

En avstyckning av marken kräver positivt förhandsbesked om bygglov, men här sa byggnadsnämnden i Skövde nej i torsdag. Orsaken är två nya domar från Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt som tydligt stoppat planerade enbostadshus på åkermark på andra håll i landet.

– Landsbygden behöver människor för att överleva och då kan man inte stoppa de som vill bo här. Här borde politikerna i Skövde själva få avgöra hur man vill ha det. Det känns segt att det drabbar oss precis nu. Tidigare har det gott att få bygglov för att få bygga på åkermark i Skövde och jag har exempel på att man fortfarande får göra det i andra kommuner i Skaraborg, säger Alexander, när han visar den tilltänkta tomten för SLA.

– Vi trodde så mycket på det här att vi till och med anslöt fiber hit, suckar han.

Går inte

Magnus Hammar Borsch (M) är ordförande i byggnadsnämnden i Skövde. När han fick ärendet på sitt bord första gången var han inställd på säga ja till Alexander, men han tvingades ändra sig.

– Domarna är så tydliga att de inte går att gå emot, säger Hammar Borsch.

Han anser att domarna kommer lägga en död hand över möjligheterna att bygga på landsbygden över hela landet. I miljöbalken skyddas jord- och skogsmark. ”Brukningsvärd

jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse [...]endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen”.

Beklagligt beslut

Kommunens tjänstemän har bett en jurist från SKL (Sveriges kommuner och landsting) att analysera en av domarna och enligt honom innebär den ”att uppförande av ett enda bostadshus inte är ett sådant väsentligt samhällsintresse som krävs för att undantaget ska vara tillämpligt.”

Politikerna i byggnadsnämnden skriver i sitt beslut att det är beklagligt att man tvingas säga nej och Magnus Hammar Borsch säger att han lyft frågan till riksdagsnivå för att försöka få till en lagändring.

Letar vidare

Det hjälper inte Alexander och Marina.

– Nej, kommer ju ta år innan det händer något. Jag tror heller inte att jag kommer överklaga. Vi får leta mark någon annanstans, kanske i Tibro, funderar Alexander.

”brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse [...]endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen.”

Källa: